logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27106
Meno kňaza : Blaškovič, Peter
Pcmeno kňaza : blaskovicpeter
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 790
Citát : Blaškovič, Peter (* 27. júna 1801 Bánovce nad Bebravou) — kňaz Nitrianskej diecézy, honorárny kanonik.
Teológiu študoval v Budapešti a v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava v Nitre a 14. júla 1824 mu udelili kňazské svätenie. Bol kaplánom na viacerých miestach – napríklad vo Veľkom Rovnom, od roku 1835 aj v Žiline, v roku 1836 sa stal farárom v Lutišiach, od roku 1841 bo farárom vo Visolajoch a napokon v roku 1847 ho ustanovili za farára vo Višňovom, kde pôsobil aj ako dekan Žilinského dištriktu a bol aj dištriktuálnym školským inšpektorom a hlavným inšpektorom Biskupského sirotinca v Žiline. Bol aj honorárnym kanonikom.

Číslo záznamu : 44615
Meno kňaza : Blaškovič, Peter
Pcmeno kňaza : blaskovicpeter
Číslo knihy : 1063630
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1869
Skratka knihy : NS1869
Strany : 69-75
Poradie : 160
Citát : Meno, Rok nar., Ord, Str.
Blasskovics Petrus Can. hon. | 1801 | 1824 |11

Číslo záznamu : 65595
Meno kňaza : Blaškovič, Peter
Pcmeno kňaza : blaskovicpeter
Názov knihy : Bošanský, Martin. Vitae Canonicorum Nitriensium. Nitra 2021.
Skratka knihy : Bosansky2021
Strany : 30
Poradie : 620
Citát : Blaškovič Peter (Blaskovics).
Narodil sa 27.6.1801 v Bánovciach nad Bebravou. Po štúdiách v Budapešti a Nitre bol 14.7.1824 v Nitre ordinovaný. Kaplánom bol v Rosine (1824 — 1831), vo Veľkom Rovnom (1831 — 1834), znova v Rosine (1834 — 1835) a Žiline (1835 — 1836). Ako farár slúžil v Lutišiach (1836 — 1841), Visolajoch (1841 — 1848) a od r. 1848 vo Višňovom, kde bol i dištriktuálnym sekretárom. R. 1868 sa stal čestným kanonikom. Zomrel 28.12.1876 vo Višňovom.