logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27102
Meno kňaza : Bíza, Ľudovít
Pcmeno kňaza : bizaludovit
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 750
Citát : Bíza, Ľudovít (* 1869 Hliník, dnes súčasť Bytče – + 24. mája 1944 Budapešť, Maďarsko) — kňaz Nitrianskej diecézy, poľný kurát.
Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Žiline a v Nitre a potom študoval teológiu v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava kráľa v Nitre. Kňazské svätenie prijal v roku 1892 a stal sa kaplánom v Lysej pod Makytou (dnes okres Púchov). V roku 1894 sa stal kaplánom v Turzovke a v roku 1895 vo Vysokej (dnes Vysoká nad Kysucou, okres Čadca). Od roku 1898 pôsobil ako vojenský duchovný v Budapešti a v Sarajeve. Do dôchodku odišiel v roku 1929 a usadil sa v Budapešti.

Číslo záznamu : 41610
Meno kňaza : Bíza, Ľudovít
Pcmeno kňaza : bizaludovit
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 121
Poradie : 2220
Citát : 27. Biza Ludovieus. Natus 1869 in Hliník, 1892 ordinatus,
Cooperator in Lysá, 1893 in Kolárovice, 1894 in Tur-
zovka, 1895 in Vysoká, 1898 Curatus militaris, 1929
pensionatus, habitans in Budapest. -- - - - - - - - - - - - - - --

Číslo záznamu : 43595
Meno kňaza : Bíza, Ľudovít
Pcmeno kňaza : bizaludovit
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 127
Poradie : 1810
Citát : B i z a Ludovicus. Natus 1869. in Vágagyagos, Com. Trencsén.
1892. ordinatus. Cooperator in Fehérhalom, 1893. in Ko-
larócz, 1894. in Turzófalva, 1895. in Hegyeshely. 1898.
Capellanus militaris in Budapest. 1900. in Sarajevo,
Bosnia. 1904. Curatus Castrensis penes 17. nosocomium
militare in Budapest --- --- --- --- --- --- --- --- 106