logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 33689
Meno kňaza : Biroš, Ján (1939-2020)
Pcmeno kňaza : birosjan1939
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 243
Poradie : 24140
Citát : Biroš Ján, n. 10. 7. 1939 vo Víťazi, o. 20. 6. 1971, kapl. V. Šariš, 1973 spr. f. Terňa.

Číslo záznamu : 36407
Meno kňaza : Biroš, Ján (1939-2020)
Pcmeno kňaza : birosjan1939
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 1610
Citát : BIROŠ, Ján, Mgr.
* nar. 10.7.1939 Víťaz, ord. 20.6.1971 Bratislava, prim Víťaz
* 1971 kaplán Veľký Šariš, 1973 administrátor Terňa, 1982 Hanušovce, 1984 Jenkovce, 1989 Hrabovec, 1997 farár Dubovica.
* Sch. 1978, s. 243. 1995, s. 153; 1998, s. 120; 2000, s. 130; 2002, s. 140; 2004, s. 127.>