logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 36406
Meno kňaza : Binnerth, Kazimír
Pcmeno kňaza : binnerthkazimir
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 1600
Citát : BINNERTH, Kazimír
* +30.8.1824 Tulčík
* 1787 - 1824 farár Tulčík, 1818* prísediaci súdnej tabule Šarišskej stolice, 1819 čestný kanonik.
* B. 1804, chýba biografia, je len v zozname. D. 1825, s. 197. Sch. 1807, s. 36; 1815, s. 52; 1816, s. 52; 1818, s. 56; 1819, s. 63; 1824, s. 6. Zubko, P.: Dejiny Košickej kapituly, s. 103.>