logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 912
Meno kňaza : Bielčik, Ján
Pcmeno kňaza : bielcikjan1856
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 498
Poradie : 145000
Citát : Bielcsik Joannes.Natus 22, Jun. 1856. Theologiam in seminario s. Stephani absolvit Strigonii. 30. Jun. 1880. ordinatus est. Cooperatorem egit Mijavae. 1. Nov. 1883. usque 20. Febr. 1884. administravit parochiam Szenicz, hinc transivit pro administratore ad Turoluka. Inde 1888. aggregatus est instituto emeritorum parochorum Tirnaviae.
Preklad : Narodil sa 22. júna 1856. Teológiu ukončil v Seminári sv. Štefana v Ostrihome. 30. júna 1880 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Myjave. Od 1. novembra 1883 do 20. februára 1884 spravoval farnosť Senica, odtiaľ prešiel za administrátora do Turej Lúky. Odtiaľ v r. 1888 odišiel do ústavu pre emeritných farárov v Trnave.

Číslo záznamu : 60843
Meno kňaza : Bielčik, Ján
Pcmeno kňaza : bielcikjan1856
Www stránka : http://www.borskyjur.fara.sk/ [13.5.2020]
Skratka knihy : www
Poradie : 180
Citát : JÁN BIELČIK
(Bielcsik)

kaplán v Myjave 1880-83
(farár: M.Kiska)
administrátor v Turej Lúke 1884-89
( * 22.6.1856; + ? )

Narodil sa 22.6.1856. Štúdium teológie absolvoval v seminári sv.Štefana v Ostrihome. 30.6.1880 bol vysvätený za kňaza. Kaplánom bol v Myjave. Od 1.11.1883 administroval farnosť Senica, potom 20.2.1884 odišiel za administrátora do Turej Lúky.
R.1888 bol prijatý do ústavu pre vyslúžilých farárov v Trnave, napriek tomu, že mal len 32 rokov. Je možné, že bol veľmi chorľavý. Posledný záznam o jeho pôsobení v T.Lúke je z 31.3.1889. O jeho ďalšom živote sa nepodarilo získať informácie. Zomrel zrejme niekedy začiatkom 20.storočia. Zdá sa, že patril k významnejším osobnostiam slovenskej kultúry, pretože v “Príspevkoch k dejinám súkromných knižníc” z r.1948 sa spomína jeho osobná knižnica, že bola založená r.1874 a obsahovala 1315 kníh.

Pramene:

Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, pag. 267, 291, 498
Farské matriky - Štátny oblastný archív, Bratislava: nr.arch.1508-1510, 2512-13, 2515
M.Hradný: Knižnica Rím.kat.farského úradu Myjava-Turá Lúka, strojopis 1980, str.3

Číslo záznamu : 60887
Meno kňaza : Bielčik, Ján
Pcmeno kňaza : bielcikjan1856
Www stránka : http://www.borskyjur.fara.sk/ [13.5.2020]
Skratka knihy : www
Poradie : 250
Citát : JÁN BIELČIK
(Bielcsik)

kaplán v Myjave 1880-83
(farár: M.Kiska)
administrátor v Turej Lúke 1884-89
( * 22.6.1856; + ? )

Narodil sa 22.6.1856. Štúdium teológie absolvoval v seminári sv.Štefana v Ostrihome. 30.6.1880 bol vysvätený za kňaza. Kaplánom bol v Myjave. Od 1.11.1883 administroval farnosť Senica, potom 20.2.1884 odišiel za administrátora do Turej Lúky.
R.1888 bol prijatý do ústavu pre vyslúžilých farárov v Trnave, napriek tomu, že mal len 32 rokov. Je možné, že bol veľmi chorľavý. Posledný záznam o jeho pôsobení v T.Lúke je z 31.3.1889. O jeho ďalšom živote sa nepodarilo získať informácie. Zomrel zrejme niekedy začiatkom 20.storočia. Zdá sa, že patril k významnejším osobnostiam slovenskej kultúry, pretože v “Príspevkoch k dejinám súkromných knižníc” z r.1948 sa spomína jeho osobná knižnica, že bola založená r.1874 a obsahovala 1315 kníh.

Pramene:

Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, pag. 267, 291, 498
Farské matriky - Štátny oblastný archív, Bratislava: nr.arch.1508-1510, 2512-13, 2515
M.Hradný: Knižnica Rím.kat.farského úradu Myjava-Turá Lúka, strojopis 1980, str.3