logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27090
Meno kňaza : Bezák, Pavol
Pcmeno kňaza : bezakpavol
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 630
Citát : Bezák, Pavol (* 20. novembra 1898 Chynorany, okres Partizánske – + 5. novembra 1962 Dubodiel, okres Trenčín) — kňaz Nitrianskej diecézy, titulárny dekan.
Stredoškolské vzdelanie získal v malom Biskupskom seminári Blahoslavenej Panny Márie Kráľovnej neba v Nitre a teológiu študoval v tamojšom Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava kráľa. Kňazské svätenie prijal v Nitre 12. novembra 1922. Stal sa kaplánom v Dolnom Hričove a zakrátko v Turzovke. V roku 1926 sa stal v kaplánom v Nemšovej, odkiaľ excurrendo spravoval farnosť v Hornom Srní. V roku 1927 sa stal správcom farnosti v Nemšovej, zakrátko v Hornej Porube a ešte v tom istom roku sa stal kaplánom vo Veľkej Bytči (dnes Bytča) a v roku 1928 v Považskej Bystrici. V roku 1930 sa stal druhým kaplánom v Žiline. V júni 1930 zložil prosynodálne skúšky. Dňa 1. apríla 1934 odišiel zo Žiliny a stal sa farárom v Dubodieli. Tu zastával aj funkciu sekretára Hradňanského dištriktu. V roku 1947 ho vymenovali za titulárneho dekana.
V 50. a v 60. rokoch sa u neho tajne schádzali kňazi.

Číslo záznamu : 41607
Meno kňaza : Bezák, Pavol
Pcmeno kňaza : bezakpavol
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 121
Poradie : 2190
Citát : 24. Bezák Paulus. Natus 20. XI. 1898 in Chynorany. 1922 Pag.
ordinatus, Cooperator in Hričov, in Turzovka, 1926 in
Nemšová int. Adm. ibidem et in Hor. Srnie, 1927 in
Branč, Coop. in V. Bytča, 1928 in Pov. Bystrica, 1930
in Žilina, in examine Pro-Synodali approbatus, Parochus
in Dubodiel, 1941 Secretarius distr. ... ... ... ... ... ... ..91

Číslo záznamu : 43180
Meno kňaza : Bezák, Pavol
Pcmeno kňaza : bezakpavol
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 139
Poradie : 1720
Citát : Bezák Paulus. Natus 1898 in Chynorany. 1922 ordinatus,
Cooperator in Hričov, in Turzovka, 1926 in Nemšová,
int. Adm. ibidem et in Hor. Srnie, 1927 in Branč, Coop.
in V. Bytča, 1928 in Pov. Bystrica, 1930 in Žilina, in
examine Pro-Synodali approbatus, 1934 Parochus in
Dubodiel. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 93