logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 902
Meno kňaza : Betulay, Michal
Pcmeno kňaza : betulaymichal
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 497
Poradie : 144900
Citát : Betulay Michael.Investitus 27. Jan. 1732. in Nagy-Lovcsa, hinc 19. Jan. 1735. transivit ad Liptó-Szent-András. Inde eodem adhuc anno abivit.
Preklad : 27. januára 1732 bol ustanovený vo Veľkej Lovči, odtiaľ 19. januára 1735 prešiel do Liptovského Svätého Ondreja. Odtiaľ odišiel ešte v tom istom roku.

Číslo záznamu : 27589
Meno kňaza : Betulay, Michal
Pcmeno kňaza : betulaymichal
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 20
Poradie : 950
Citát : Betulay Michal
1732 farár v Lovči, 1735 v Lipt. Sv. Ondreji. NSP