logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 898
Meno kňaza : Berzik, Jozef
Pcmeno kňaza : berzikjozef
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 497
Poradie : 144860
Citát : Berzik Josephus.Cooperatorem egit ab 1805. in Szomolán, ab 1807. in Csataj. 1. Oct. 1808 missus pro administratore capllaniae localis in Felső-Szőllös, ubi 9. jan. 1810. praesentatus fuit. 12. Maji ejusdem a. praesentatus parochus in Nagy-Surány, hinc 28. Aug. 1827. transivit ad Rimócz, ast 5. Oct. ejusdem a. per cambium cum Francisco Kovács transivit ad Eözdöghe pro administratore, ubi † 6. Aug. 1830.
Preklad : Ako kaplán pôsobil od r. 1805 v Smoleniciach, od r. 1807 v Čataji. 1. októbra 1808 bol poslaný za správcu miestnej kapelánie vo Vinodole, kde bol predstavený 9. januára 1810. 12. mája toho istého roka bol predstavený ako farár v Šuranoch, odtiaľ 28. augusta 1827 prešiel do Rimóca, ale 5. októbra toho roka sa vymenil s Františkom Kováčom a prešiel za administrátora do Mojzesova, kde † 6. augusta 1830.