logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 50696
Meno kňaza : Benedikt(1332,Veľká Suchá)
Pcmeno kňaza : benedikt1332velkasucha
Meno farnosti : Hrnčiarska Ves
Pcmeno farnosti : hrnciarskaves
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 230
Poradie : 55710
Citát : Item Benedictus de] Suca iuratus dixit, non credere valere ultra marcam, [et est Vntensis, et, ut supra, se] obligavit, solvit VI. grossos.
Preklad : Benedikt z Hrnčiarkej Vsi (časť Veľká Suchá) prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku, je to Hontiansky (archidiakonát), zaviazal sa ako predchádzajúci, zaplatil 6 grošov.