logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 807
Meno kňaza : Bélik, Ondrej
Pcmeno kňaza : belikondrej
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 490
Poradie : 143950
Citát : Bélik Andreas.Qua alumnus seminarii S. Stephani 3. Dec. 1767. ordinatus, et pro capellano ad Oszlány missus est, inde transivit ad Nemcsény. Hinc 15. Jun. 1771. investitus est parochus in Nagy-Szuha, cum qua transivit ad dioecesim Rosnaviensem.
Preklad : Ako chovanec Seminára sv. Štefana bol 3. decembra 1767 vysvätený za kňaza a poslaný za kaplána do Oslian, odtiaľ prešiel do Nemčinian. Nato bol 15. júna 1771 ustanovený za farára vo Veľkej Suchej, čím prešiel do Rožňavskej diecézy.

Číslo záznamu : 63184
Meno kňaza : Bélik, Ondrej
Pcmeno kňaza : belikondrej
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 306
Poradie : 3880
Citát : Andreas Bélik 1767 - 1771 (potom o. i. farár vo Veľkej Suchej)