logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 732
Meno kňaza : Bartek, František
Pcmeno kňaza : bartekfrantisek
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 484
Poradie : 143200
Citát : Bartek Franciscus.Investitus 26. Maji 1762. parochus Vichnyensis, hinc 11. Oct. 1770. transivit ad Nadlány, ubi † 5. Jan. 1771.
Preklad : 26. mája 1762 bol ustanovený za farára vo Vichnye, odtiaľ 11. októbra 1770 prešiel do Nadlíc, kde † 5. januára 1771.


Číslo záznamu : 27555
Meno kňaza : Bartek, František
Pcmeno kňaza : bartekfrantisek
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 15
Poradie : 610
Citát : Bartek František
1762 farár vo Vyhniach, 1770 v Nedanovciach, kde z. 5.I.1771.