logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 36339
Meno kňaza : Barna, Jozef
Pcmeno kňaza : barnajozef
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 930
Citát : BARNA, Jozef
* nar. 6.2.1791 Bardejov, ord. 2.9.1814 Košice – A. Szabó, +19.3.1836
* štúdiá Košice, 29.11.1814 kaplán Svinia, 14.2.1815 Prešov, 27.1.1816 Košice, prebendant, 23.5.1819 - 1824 farár Lenartov, 11.11.1824 - 1836 administrátor Tulčík, prísediaci súdnej tabule Šarišskej stolice.
*B 1832. D. 1837, s. 125. Sch. 1815, s. 74; 1816, s. 74; 1818, s. 14; 1819, s. 14; 1824, s. 48; 1826, s. 64; 1828, s. 59; 1829, s. 59; 1833, s. 58.>