logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30590
Meno kňaza : Bárdoš, Michal
Pcmeno kňaza : bardosmichal
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 6
Poradie : 250
Citát : Bárdoš Michal
N. 18.6.1907 vo Sp. Vlachoch. O. 1930 v Keszthelyi vo Vespréme. R. 1938 bol prijatý z rehole karmelitánov. 1939 SF v Sučanoch, 1941 SF v T. Ďure, 1942 zbavený fary pre falzifikáciu matričných výťahov v prospech prenasledovaných Židov. 1943 SF vo Zv. Slatine, 1945 F tamže, 1950 riaditeľom slov. chrámového družstva a katechéta v Bratislave. 1954 poslaný nazad do BBB. Potom odišiel do súkromného života. Z. 1966, 59 roč.