logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 628
Meno kňaza : Bakay, Michal.
Pcmeno kňaza : bakaymichal
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 476
Poradie : 142160
Citát : Bakay Michael.Fuit ab 24. Apr. 1664. usque 1669. parochus Szeniczensis.
Preklad : Od 24. apríla 1664 do r. 1669 bol farárom v Senici.