logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 623
Meno kňaza : Bajmóczy, Michal Ján
Pcmeno kňaza : bajmoczymichaljan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 475
Poradie : 142110
Citát : Bajmóczy Michael, Joannes.E Pázmáneo 27. jan. 1672. investitus parochus Divényensis in cottu Neográd. Inde 8. Sept. 1673. transivit ad Dubova in cottu Zol. Hinc excurrit 1674. ad Libetbánya et ejati curioni in auxilio erat. 18. Sept. 1677. in fuga per dorsum globo trajectus et qua occisus relictus, postmodum tamen sanatus. (Visit. Nárayana, 1692.) Hinc 17. Sept. 1686. transivit ad Tót-Gurab. Inde in Oct. 1689. ad Pernek. Hinc 22. Maji 1691. ad Nagy-Lovcsa, simul administrans et Zsdány, usque 17. Jun. 1695. Tunc accepit Geletnek, donec demum 5. Maji 1703. transiret ad Vieszka, ubi usque 1710. mansit.
Preklad : Z Pázmanea bol 27. januára 1672 ustanovený za farára v Divíne v Novohradskej župe. Odtiaľ 8. septembra 1673 prešiel do Dubovej vo Zvolenskej župe. Stadiaľ v r. 1674 odišiel do Ľubietovej a pomáhal tam. 18. septembra 1677 sa pri behu s loptou zranil a zostal ako zabitý, ale uzdravil sa. (Visit. Nárayana, 1692.) Odtiaľ 17. septembra 1686 prešiel do Slovenského Grobu. Stadiaľ v októbri 1689 do Perneka. Odtiaľ 22. mája 1691 do Lovče, spravujúc zároveň aj Dolnú Ždaňu až do 17. júna 1695. Vtedy prijal Hliník nad Hronom do tej doby, kým 5. mája 1703 neprešiel do Viesky, kde zostal až do r. 1710.

Číslo záznamu : 27537
Meno kňaza : Bajmóczy, Michal Ján
Pcmeno kňaza : bajmoczymichaljan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 12
Poradie : 430
Citát : Bajmóczy Michal Ján
Z Pázmánea 1672 ostal farárom v Divíne, 1673 v Dubovej, skade odišiel 1674 na výpomoc do Ľubietovej. 18.XI.1677 na úteku bol trafený strelou do chrbta a ako zabitého ho nechali ležať. Neskoršie sa prebral a uzdravil. /CV Náray 1692./ 1686 F v Slovenskom Grobe, 1689 v Perneku, 1691 v Lovči, skadiaľ administroval aj H. Ždaňu až do 1695. Potom dostal Hliník a 1703 Viesku, kde bol do 1710. NSP