logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 576
Meno kňaza : Argay, Valentín
Pcmeno kňaza : argayvalentin
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 472
Poradie : 141640
Citát : Argay Valentinus.Natus 9. Febr. Theologiam in semin. S. Stephani Tyrnav. absolvit 1839. Annum in Presbyterio transegit. 7. Maji 1840. ordinatus. Cooperatorem egit in Moravanka, ubi etiam admin. fuit, dein in Szenicz et Krakován. 18. Febr. 1850. investitus parochus Ardanóczensis, ubi † 20. Maji 1862.
Preklad : Narodil sa 9. februára 1817. Teológiu ukončil v Seminári sv. Štefana v Trnave v r. 1839. Jeden rok pôsobil v presbytériu, za kňaza bol vysvätený 7. mája 1840. Bol kaplánom v Moravanoch, kde sa stal aj administrátorom, potom v Senici a Krakovanoch. 18. februára 1850 bol ustanovený za farára v Ardanovciach, kde aj † 20. mája 1862.