logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 553
Meno kňaza : Anton (Sučany, 1417)
Pcmeno kňaza : antonsucany1417
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 470
Poradie : 141410
Citát : Antonius.Occurrit 1417. parochus in Szucsán, ad ejus querimoniam Sigismundus rex Hung. demandavit Suchanensibus, ut parocho suo decimam solvant. (Orig. in archive oppidi Szucsán.)
Preklad : V r. 1417 sa objavuje ako farár v Sučanoch, na jeho sťažnosť uhorský kráľ Žigmund zaviazal Sučancov, aby svojmu farárovi odovzdávali desiatok. (Orig. in archive oppidi Szucsán.)

Číslo záznamu : 27516
Meno kňaza : Anton (Sučany, 1417)
Pcmeno kňaza : antonsucany1417
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 9
Poradie : 220
Citát : Anton
1417 spomína sa ako farár v Sučanoch. Na jeho sťažnosť kráľ Žigmund nariadil Sučancom dávať decimu. /Listina v suč. archíve./