logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 33680
Meno kňaza : Andrej, Ján
Pcmeno kňaza : andrejjan
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 242
Poradie : 24050
Citát : Andrej Ján, n. 15. 10. 1950 vo Vlači, o. 8. 6. 1974, 1975 kapl. Bardejov, 1976 spr. f. Ľubotín.

Číslo záznamu : 36273
Meno kňaza : Andrej, Ján
Pcmeno kňaza : andrejjan
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 270
Citát : ANDREJ, Ján, ThDr., PhD.
* nar. 15.10.1950 Vlača, ord. 8.6.1974 Bratislava - J. Gábriš, prim. Hanušovce nad Topľou
* 1974 kaplán Bardejov, 1976 administrátor Ľubotín, 1987 Žbince, 1990 farár Sobrance, 1997 Bystré nad Topľou, 2006 farár Giraltovce.
* ACAC 4/2006, s. 26. Sch. 1978, s. 242; 1995, s. 152; 1998, s. 119, 2000, s. 129; 2002, s. 139; 2004, s. 125.>