logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 33679
Meno kňaza : Andrašovský, Ľudovít
Pcmeno kňaza : andrasovskyludovit
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 242
Poradie : 24040
Citát : Andrasovsky Ľudovít, n. 18. 8. 1891 v Prešove, o 24. 6. 1914, kapl. Svinia, Bardejov, 1916 kapl. Szikszó, Solivar, spr. f. Plavnica 1927 kapl. Solivar, 1928 spr. f. Duplín, 1935 spr. f. Branč, 1955 spr. f. V. Kazimír, n. o. v Plavnici.

Číslo záznamu : 36272
Meno kňaza : Andrašovský, Ľudovít
Pcmeno kňaza : andrasovskyludovit
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 260
Citát : ANDRAŠOVSKÝ, Ľudovít
* nar. 18.8.1891 Prešov, ord. 24.6.1914, +14.5.1982 Plavnica
* 1914 kaplán Svinia, Bardejov, 1916 Szikszó, Prešov - Solivar, administrátor Plavnica, 1927 kaplán Prešov - Solivar, 1928 administrátor Duplín, 1935 Zemplínsky Branč, 1947 excurrendo Hraň, 1955 zadržaný, 1955 administrátor Veľký Kazimír, 1962 na dôchodku Plavnica.
* Sch. 1915, s. 83; 1918, s. 14; 1925, s. 24; 1928, s. 23; 1924, s. 23; 1938, s. 204; 1943, s. 231; 1948, s. 81; 1978, s. 242.>