logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 496
Meno kňaza : Ambrušovič, Martin
Pcmeno kňaza : ambrusovicmartin
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 466
Poradie : 140840
Citát : Ambrusovicz Martinus.Occurrit 1657. parochus in Üzbégh. De quo visitator Joannes Cherlay sic habet: Parochus non bene commendatur a parochianis, et ille non commendat parochianos. Sunt inobedientes. Nullus comparuit, nec judex, nec aedituus. Debebam propriis expensis ibi vivere. Ideo parochus libenter abiret, bono modo.
Preklad : V r. 1657 sa objavuje ako farár v Zbehoch. O ktorom vizitátor Ján Cherlay má toľko: Farníci nekomentujú farára dobre, a on nekomentuje dobre farníkov. Sú neposlušní. Nikto sa neobjavoval, ani sudca, ani ustanoviteľ. Žil som z vlastných prostriedkov na prežitie. Tak farár dobre obišiel.