logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31871
Meno farnosti : Visolaje
Pcmeno farnosti : visolaje
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 283
Poradie : 40740
Citát : VISOLAJE 018 61, tel. 927 51, o. Pov. Bystrica, (1.160), k. sv. Gála (14. st.), kap. P. M. Sedemb. (1949). — Fil.: Sverepec (1.065). — K 54, p 21 s 21.
Duchovný správca: Anton Kubica.

Číslo záznamu : 41488
Meno farnosti : Visolaje
Pcmeno farnosti : visolaje
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 57
Poradie : 800
Citát : 7. Visolaje. Ecclesia ad S. Gallum. Parochia erecta saeculo
XIV., postea qua filialis Slopnensis exstitit, reerecta 1788.
Matricas habet ab anno 1789. Patronus: Fundus Re-
ligionis, Int. Administrator: D. Joannes Slivka.

Num. anim. Cath. A. C. Jud. Div.
In Matre: 908 2 6 - -
Fil.: Sverepec 661 4 4 - 4.5
______________________________________________________________
Universim 1569 6 10 -

SS. Ros. 150, SS. Cor. J. 35, Adalb. 61, Prop. F. 121.
Usus linguae: Slavicae.
Posta: loco, statio telegraphica, teleph., viae fer.: Beluša.

Numerus animarum in toto Districtu:
_______________________________________________________________
Cath. Gr. cath. A. C. Jud. Div.
14.056 - 35 70 27

VI. DISTRICTUS PUCHOVIENSIS.

Vice-Archi-Diaconus:
A. R. D. Vietor Kállay, pag. 21.

Secretarius Districtualis:
R. D. Philippus Žatko, int. Administrator in Dohňaný.

Parochiae:
Dist. a

Číslo záznamu : 42061
Meno farnosti : Visolaje
Pcmeno farnosti : visolaje
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 64
Poradie : 570
Citát : VISZOLAJ, Parochia nov. erecta Anno 1788. |
Ecclesia ad S. Gallum Abbatem. |
Patronus. Exc. Consilium R. L. H. |
Parochus. D. Franc. Xav. Zubacher. |
In Matre: Cath. AC. Jud. |
653 - 8 |
Filiali: |
Szverepecz 449 - 1 | 2
Lingua: Slav. Summa: 1102 - 9

Číslo záznamu : 42289
Meno farnosti : Visolaje
Pcmeno farnosti : visolaje
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 154
Poradie : 2870
Citát : Viszolaj. Joannes Farszky. Georgius Tvrdy. Antonius Molnár. Joannes Csajko. Franciscus Zubacher.

Číslo záznamu : 43072
Meno farnosti : Visolaje
Pcmeno farnosti : visolaje
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 58
Poradie : 640
Citát : 7. Visolaje. Ecclesia ad S. Gallum. Parochia erecta saeculo
XIV., reerecta 1788. Matricas habet abb anno 1789.
Patronus: Fundus Religionis. Administrator: A. R. D.
Ignatius Diera, SS. Pont. Cubicularius hon.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In Matre: 807 1 -- 3 -- --
Fil.: Sverepec 592 -- -- 4 -- 7
___________________________________________________________
Universim: 1399 1 -- 7 --

SS. Ros. 179, SS. Cor. J. 109, Alt. 87, Temper. 352,
Adalb. 21.
Usus linguae: Slavicae.
Posta: loco, statio telegraphica: Beluša.

Numerus animarum in toto Districtu:
______________________________________________________
Cath. A. C. H. C. Sine conf. Jud. Div.
12970 21 10 --- 89 22

VI. DISTRICTUS PÚCHOVIENSIS.

Vice-Archi-Diaconus:
A. R. D. Vietor Kállay, Inspector schol. elem. Distr.,
Parochus Púchoviensis.


Secretarius Districtualis:
D. Ladislaus Sulgan, Administrator in Lazy.

Parochiae:

Číslo záznamu : 43478
Meno farnosti : Visolaje
Pcmeno farnosti : visolaje
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 58
Poradie : 640
Citát : 7. Viszolaj. Ecclesia ad S. Gallum. Parochia erecta
seculo XIV., reerecta 1788. Matricas habet ab anno 1789.
Patronus: Fundus Religionis.
Administrator: D. Stephanus Juracsek.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In matre: 788 1 — 5 — --
Fil.: Lejtős 471 1 — 2 — 7
___________________________________________________________
Universim 1259 2 -- 7 --
Usus Linguae: Slav.
Posta loco, statio telegr.: Bellus.

VI. Districtus Puchoviensis.

Vice-Archi-Diaconus:
A. R. D. Stephanus Sztolárik, Parochus Fehérhalomensis,
scholarum elem. Districtualis Inspector.

Secretarius-Districtualis:
A. R. D. Paulus Dermisek, hon. V. A.-Diaconus, Parochus
Puhóensis.

Parochiae:

Číslo záznamu : 50132
Meno kňaza : Peter(1332,Visolaje)
Pcmeno kňaza : peter1332visolaje
Meno farnosti : Visolaje
Pcmeno farnosti : visolaje
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 199
Poradie : 50070
Citát : [Item Petrus de] Visspola (Vissola) iuratus solvit X. grossos.
Preklad : Peter z Visolají prísažne zaplatil 10 grošov.

Číslo záznamu : 62651
Meno farnosti : Visolaje
Pcmeno farnosti : visolaje
Www stránka : https://www.farnost-visolaje.sk/historia/[19.5.2021]
Skratka knihy : www
Citát :
História farnosti
Kňazi vo farnosti

Nie vždy mala visolajská farnosť svojich kňazov. Niekedy ju spravovali farári zo Slopnej alebo Beluše. Až roku 1766 sa visolajská farnosť oddelila od slopnianskej a od tohto obdobia sa podarilo zostaviť aj zoznam mien kňazov pôsobiacich vo Visolajách:

1762 – 1780 Ján Szitkay
1781 – 1804 Ján Farszký
1804 – 1806 Ján Fábry
1806 – 1808 Juraj Tvrdý
1808 – 1814 Anton Molnár
1814 – 1826 Ján Csajko
1826 – 1841 Franz Zubacher
1841 – 1847 Peter Blaskovič
1848 – 1850 František Tóth
1850 – 1859 Jozef Chreňo (Josephus Chorényi)
1859 – 1860 Imrich Jarábek
1861 – 1879 Fraňo Čorba (Francisko Csorbai)
1880 – 1885 Jozef Malatinský (Josephus Malatinszky)
1885 – 1889 Jozef Fraštacký (Josephus Frastaczky)
? – ? Anton Kulliffay
1900 – 1900 Pavol Kuna
1900 – 1901 János Mihályfy
? – 1930 Štefan Juráček (pochovaný vo Visolajách)
1930 – 1931 Jozef Formánek
1931 – 1937 Ignác Diera
1937 – 1942 Ján Slivka
1942 – 1949 Juraj Kempný
1949 – 1956 Teodor Smatana
1956 – 1957 Ján Klimek
1957 Anton Domin – zastupoval
1957 – 1967 Boris Ivanov
1967 Viktor Kálay – zastupoval
1967 – 1968 Ľudovít Bednárik
1968 – 1974 Štefan Kosper
1974 – 1982 Anton Kubica
1982 – 2003 Pavol Trnka
2003 – 2012 Miroslav Oprchal
2012 – … Michal Janech


Číslo záznamu : 62787
Meno farnosti : Visolaje
Pcmeno farnosti : visolaje
Číslo knihy : 1066145
Názov knihy : Schematizmus Žilinskej diecézy 2018. Vydal Biskupský úrad v Žiline 2018
Skratka knihy : Schem2018
Strany : 147
Poradie : 750
Citát : Kedy presne farnosť vznikla nie je známe,
v prvej polovici 14. storočia už jestvovala, neskôr (minimálne od 16. storočia) bola súčasťou farnosti Slopná, obnovená v roku 1781. Pôsobili v nej farári, administrátori: Peter, Ján Farský, Ján Fábry, Juraj Tvrdý, Anton Molnár, Ján Čajko, František Zubacher, Peter Blaškovič, František Tóth, Jozef Choréni, Imrich Jarábek, František Čorba, Jozef Malatinský, Jozef Fraštacký, Anton Kulifaj, Pavol Kuna, Ján Mihályfy, Štefan Juráček, Jozef Formánek, Ignác Diera, Ján Slivka, Juraj Kempný, Teodor Smatana, Ján Klimek, Boris Ivanov, Ľudovít Bednárik, Štefan Kosper, Anton Kubica, Pavol Trnka, Miroslav Oprchal, Michal Janech.
Matriky sú vedené od roku 1789, sú zachované.
Poznámka DKI : Zoznam kňazov v Schematizme vypracoval Drahomír Velička.