logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 8612
Meno farnosti : Veľký Ďur
Pcmeno farnosti : velkydur
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 7
Poradie : 1480
Citát : Alsó-Györöd.

In ADtu Barsensi, VADtu Verebélyensi. Antiqua Parochia.1) Matricae ab 1726. Ecclesia ad Stum Martinum Ep., Lingua slavica. Patroni: Equites a Schoeller.

1332. occ. - 1337. - - Petrus Paulus plebanus in Gerud in archidiaconatu Bors.
1723. Sept. 4. 1733. Sept. - Bezur Mathias.
1733. Sept. 26.l 1737. Nov. - Valovics Michael.
1737. Nov. 12. + 1745. Sept. 12. Strbik Michael.
1745. Sept. 16. 1756. Dec. 15. Huszár Andreas.
1757. Febr. 19. 1794. Nov. 1. Vincze Sigismundus.
1794. Nov. 26. + 1821. Jan. 25. Borbély Michael.
1821. Mart. 7. 11855. Dec. 18. Novák Josephus.
1855. Jan. 23. + 1889. Sept. 12. Boleman Stephanus.
1889. Oct. - - - - Agárdy Joannes.

1) Györök ad fluvium Nyitra. Occ. 1335. Féher C. D. VIII. IV. 51. item Geured penes Verebyl. C. D. Andag. III. 547. ac Villa Geurod, ibid. IV. 32. item 1343. ibid. 299.

Číslo záznamu : 28670
Meno farnosti : Veľký Ďur
Pcmeno farnosti : velkydur
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 51
Poradie : 1640
Citát : VEĽKÝ ĎUR 935 34, tel. 972 25, o. Levice, (2.185), k. sv. Martina, b. (1723). — Fil.: Tehla (509), k. P. M. Ruž. (1957), os.: Šandor-halma. — K 35, p 30, s 9. Duchovný správca: Štefan Dekan.
Kňaz bývajúci vo farnosti- Ladislav Kráľ, kanonik.

Číslo záznamu : 50588
Meno kňaza : Pavol(1332, Veľký Ďur)
Pcmeno kňaza : pavol1332velkydur
Meno farnosti : Veľký Ďur
Pcmeno farnosti : velkydur
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 223
Poradie : 54630
Citát : Item Petrus (Paulus) plebanus de Gerut extimavit iuratus suum beneficium ad unam marcam, solvit VI. grossos, [archidiaconatus Borsiensis est.]
Preklad : Peter (Pavol), kňaz z Veľkého Ďura, prísažne odhadol svoje benefícium na jednu marku, zaplatil 6 grošov, je to Tekovský archidiakonát.
Poznámka DKI : Správne (verzia A) je Pavol.