logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 33657
Meno farnosti : Veľké Trakany
Pcmeno farnosti : velketrakany
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 238
Poradie : 23710
Citát : VEĽKÉ TRAKANY 076 42, tel. 926 35, o. Trebišov, (4.900), k. P. M. Narod. (1333). — Fil.: 1. Malé Trakany (800), 2. Bieľ (700), kap. P. M. Nep. Srdca (1854), 3. Dobrá (200), 4. Čierna nad Tisou (1.700). — K 99, p 28, s 26.
Duchovný správca: Ernest Vanyo.

Číslo záznamu : 51401
Meno kňaza : peter(Veľké Trakany,1332)
Pcmeno kňaza : peter1332velketrakany
Meno farnosti : Veľké Trakany
Pcmeno farnosti : velketrakany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 251
Poradie : 62760
Citát : Item P. sacerdos ecclesie Beate Marie de Tarchang iuratus solvit IX. grossos.
Preklad : Peter, kňaz z kostola Blahoslavenej Márie z Veľkých Trakan prísažne zaplatil 9 grošov.

Číslo záznamu : 54239
Meno kňaza : Klement(Biel,1332)
Pcmeno kňaza : klement1332biel
Meno farnosti : Veľké Trakany
Pcmeno farnosti : velketrakany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 323
Poradie : 91140
Citát : Item Clemens de Beel solvit XII. grossos.
Preklad : (Kňaz) Klement z Bielu (teraz filiál. far. Veľké Trakany) zaplatil 12 grošov.

Číslo záznamu : 54243
Meno kňaza : peter(Veľké Trakany,1332)
Pcmeno kňaza : peter1332velketrakany
Meno farnosti : Veľké Trakany
Pcmeno farnosti : velketrakany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 323
Poradie : 91180
Citát : Item Petrus de Tarkan solvit X. grossos.
Preklad : (Kňaz) Peter z Veľkých Trakan zaplatil 10 grošov.

Číslo záznamu : 54542
Meno kňaza : peter(Veľké Trakany,1332)
Pcmeno kňaza : peter1332velketrakany
Meno farnosti : Veľké Trakany
Pcmeno farnosti : velketrakany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 331
Poradie : 94170
Citát : Item Petrus de Tarkan solvit VI. grossos.
Preklad : (Kňaz) Peter z Veľkých Trakan zaplatil 6 grošov.

Číslo záznamu : 54556
Meno kňaza : Klement(Biel,1332)
Pcmeno kňaza : klement1332biel
Meno farnosti : Veľké Trakany
Pcmeno farnosti : velketrakany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 332
Poradie : 94310
Citát : Item Clemens de Bel solvit VI. grossos.
Preklad : (Kňaz) Klement z Biela (teraz filiál far. Veľké Trakany) zaplatil 6 grošov.

Číslo záznamu : 54648
Meno kňaza : Gregor(Veľké Trakany,1332)
Pcmeno kňaza : gregor1332maletrakany
Meno farnosti : Veľké Trakany
Pcmeno farnosti : velketrakany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 333
Poradie : 95230
Citát : Primo Gregorius de Tarkan solvit V. grossos.
Preklad : Na prvom mieste Gregor z Trakan zaplatil 5 grošov.

Číslo záznamu : 55076
Meno farnosti : Veľké Trakany
Pcmeno farnosti : velketrakany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 345
Poradie : 99510
Citát : Item de Tarkan solvit VII.
Preklad : (Kňaz) z Veľkých Trakan zaplatil 7 (grošov).

Číslo záznamu : 55080
Meno farnosti : Veľké Trakany
Pcmeno farnosti : velketrakany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 345
Poradie : 99550
Citát : Item de Bel solvit V.
Preklad : (Kňaz) z Bieľa (teraz filiál. far. Veľké Trakany) zaplatil 5 (grošov).

Číslo záznamu : 55081
Meno farnosti : Veľké Trakany
Pcmeno farnosti : velketrakany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 345
Poradie : 99560
Citát : Item de Torkan Maiori solvit V.
Preklad : (Kňaz) z Veľkých Trakan zaplatil 5 (grošov).

Číslo záznamu : 55746
Meno farnosti : Veľké Trakany
Pcmeno farnosti : velketrakany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 361
Poradie : 106210
Citát : Item de Tarcan solvit.
Preklad : (Kňaz) z Veľkých Trakan zaplatil.

Číslo záznamu : 55750
Meno farnosti : Veľké Trakany
Pcmeno farnosti : velketrakany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 361
Poradie : 106250
Citát : Item de Bel solvit XII.
Preklad : (Kňaz) z Veľkých Trakan - Bielu zaplatil 12 (grošov).

Číslo záznamu : 55751
Meno farnosti : Veľké Trakany
Pcmeno farnosti : velketrakany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 361
Poradie : 106260
Citát : Item de Kustarkan solvit VII.
Preklad : (Kňaz) z Malých Trakan (fil. Veľkých Trakan) zaplatil 7 (grošov).

Číslo záznamu : 56193
Meno farnosti : Veľké Trakany
Pcmeno farnosti : velketrakany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 372
Poradie : 110680
Citát : Item plebanus de Tarkan solvit XVI.
Preklad : Kňaz z Veľkých Trakan zaplatil 16 (grošov).

Číslo záznamu : 62283
Meno farnosti : Veľké Trakany
Pcmeno farnosti : velketrakany
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVII. Zemplínska stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 40
Citát : 2. BIEĽ, (o. Trebišov).
a) 250: Stephanus sacerdos Sancti P.de Bzel, d.: 8 gr.-
b) 323: Clemens de Beel, 12 gr.-
c) 332: Clemens de Bel, 6 gr.- cc) 345: de Bel, 5 gr.-
d) 361: de Bel, 12.-

0-188/16: Bély. Schem. 145: Bieľ, (zf), fara: Veľký Tarkan, (Veľké Trakany).
R. 1380 sa spomína kňaz tejto obce menom Pavol.(2) Jobagiones nobilium de Tarkan et de Beel, (1364).(3)

1) Balássy nelokalizuje "Bzel," (O-189/24). Ortvaj je tej mienky, že by sa mohol tento názov aplikovať na "Gercsely"-Hrčeľ, ale nesprávne, lebo táto dedina sa tiež vyskytuje v páp. registri z r. 1332, (p. č. 16 tohto zoznamu.
2) Zemplénvm str.365.
3) Zichy okmt. III/264.

Bodrog,- p.č. 51 tohto zoznamu: Svätá Mária.

Číslo záznamu : 62312
Meno farnosti : Veľké Trakany
Pcmeno farnosti : velketrakany
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVII. Zemplínska stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 330
Citát : 31. MALÉ TRAKANY, (o. Trebišov).
a) -.-
b) -.-
c) 334: Gregorius de Tarkan, 5 gr.- cc) 345: de Tarkan, 7.-
d) 361: de Kustarkan, 7.-

0-195/120: Kistárkány. Schem. 145: Malý Tarkan, (zf), fara: Velký Tarkan, (V. Trakany). Povolenie odpustkov "ecclesiam parochialem de Kistharkan visitantibus,"(1433).(1) Poss. Kis Tarkan, (1359);(2) poss. Kistrochán,(1383).(3)

1) Lukcsics P.— II. č. 163.
2) F-IX/3-134.
3) Tort. Tár, 1901: A Csicseri család levéltára, str. 53,-19. mája a 14. júna.

Číslo záznamu : 62340
Meno farnosti : Veľké Trakany
Pcmeno farnosti : velketrakany
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVII. Zemplínska stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 610
Citát : 59. VEĽKÉ TRAKANY, (o. Trebišov).
a) 251: P.(1) sacerdos Beate Marie de Tarchang, d.: 9 gr.-
b) 323: Petrus de Tarkan, 10 gr.-
c) 331: Petrus de Tarkan, 6 gr.- cc) 345: de Tarkan Maiori,(2) 7 gr.-
d) 361: de Tarcan, zaplatil. (Suma nie je uvedená).

0-195/119: Nagytárkány. Balássy aj názov "Charkaw" aplikuje na Veľké Trakany, ale nesprávne ako sme to dokázali pri dedine Brekov, (p.č. 7 tohto zoznamu). Schem. 144: Veľký Tarkan. R. 1340 sa spomína farár "de Nog Tharkan,"(3) a r. 1464 farár Ladislav z Veľkých Trakan.(4) Villa Tarkan et alia Tarkan, (Kistárkány-1324);(5) Naghtarkan, (1369).(6) R. 1411 sa píše o súdnom práve zemanov "de Tharkan" nad poddanými.(7)

1) Petrus.
2) Publikácia MVat. I/1 nesprávne píše "de Torkan Maiori",lebo v origináli je tak, ako sme vyššie uviedli. (P. Archivum secr. Vatic. Collect. nr. 183, fol. 109/b, col. 1).
3) Dr. Jakó, regesta, č. 16/18.
4) Catalogus manuscriptorum bibliothecae regiae scientiarum universitati Budapestiensis 1907, II/3, str.575, regest pol.10.
5) AO-II/164.
6) Csánki, I/364. Tamtiež sa píse. "Forum in villa Nagharkan."
7) Károlyi oklt. I/565. Patrocínium kostola sa v podstate nezmenilo, (ad Nativitatem BMV).

Číslo záznamu : 62364
Meno farnosti : Veľké Trakany
Pcmeno farnosti : velketrakany
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVII. Zemplínska stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 850
Citát : 10. PRIBENÍK, (o. Trebišov).
Schem. 144: Perbeník, (teraz filiálka fary vo Veľkých Trakanoch). R. 1503 fungoval tam farár Michal.(1) Za reformácie sa dostala fara do rúk kalvínov.(2) O dedine sa píše r. 1323, (villa Perbenyk).(3) Podľa dokumentu z r. 1429 sa tam konali trhy, (Fórum in villa Perbenyk).(4)

1) Zemplénvm. 365.
2) Tamtiež, 100.
3) AO-II/98.
4) Sztáray oklt. II/276.