logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31850
Meno farnosti : Trenčianske Mitice
Pcmeno farnosti : trencianskemitice
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 278
Poradie : 40530
Citát : TRENČIANSKE MITICE 913 22, p. Tr. Jastrabie, tel. 952 69, o. Trenčín, (2.500), k. sv. Juraja (1794). — Fil.: Trenč. Jastrabie (1.450), k. P. M. Naneb. (1914). — K 38, p 19, s 18.
Duchovný správca: Jozef Pižurný.

Číslo záznamu : 41560
Meno farnosti : Trenčianske Mitice
Pcmeno farnosti : trencianskemitice
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 93-94
Poradie : 1520
Citát : 5. Kostolné Mitice. Ecclesia ad S. Georgium M. consecrata. Dist. a
Parochia anno 1332 iam exstitit. Matricas habet ab anno matre
1714. Patronus: Episcopus Nitriensis. Parochus: D. Km.
Alexander Laudon.

Num. anim. Cath. A. C. Jud. Div.
In Matre: 208 - - - -
Fil.: Ihličie 69 - - - 6½
Jastrabie Eccl. 910 5 - - 3
Dolný Majer 8 - - - 5½
Zemianske Mitice 260 - - - ½
Rožňové Mitice 298 3 - - 2½
Červený Hostinec 28 - - - 3½
___________________________________________________________
Universim: 1781 8 — 4

Alt. 28, S. Ros. 375, S. Cor. J. 210, Scap. 35, S. Crucis 43.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, statio telegraphica, viae fer.: Jastrabie.

Číslo záznamu : 42135
Meno farnosti : Trenčianske Mitice
Pcmeno farnosti : trencianskemitice
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 100
Poradie : 1310
Citát : KOSZTOLNA-MITICZ. Parochia antiqua, Anno 1507. jam exstitit. |
Ecclesia ad S. Georgium. |
Patronus. Exc. D. Episc. Nitr. |
Parochus. D. Joannes Suba. |
In Matre: Cath. AC. Jud. |
153 - 3 |
Filialibus: |
Árok 8 - 5 | 1 1/4
Ihlics 29 - - | 1 1/4
Jásztrábje 357 - 10 | 1
Mol. (Jelenakian. 7 - - | 1
Mol. (Lapidea 9 - - | 3/4
Nemes-Miticz 185 2 28 | 1/4
Cath. AC. Jud. | Dist. a Matr.
Filiali: | Hor.
Rozson-Miticz 182 - 7 | 3/4
Lingua: Slav. Summa: 930 2 53

Číslo záznamu : 42205
Meno farnosti : Trenčianske Mitice
Pcmeno farnosti : trencianskemitice
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 145
Poradie : 2030
Citát : Kosztolna-Miticz. Joannes Georgius Chinorányi, Stephanus Apáty. Josephus Dvorácsek. Joannes Josephus Valentini. Emericus Vitniczky. Paulus Antonius Galgóczy. Emericus Pesti. Michael Josephus Kapry. Georgius Illvay. Franciscus Belay. Petrus Bossányi. Stephanus Suba. Joannes Suba.

Číslo záznamu : 43139
Meno farnosti : Trenčianske Mitice
Pcmeno farnosti : trencianskemitice
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 93
Poradie : 1310
Citát : 5. Kostolné Mitice. Ecclesia ad S. Georgium M. consecrata.
Parochia anno 1332 iam exstitit. Matricas habet ab anno
1714. Patronus: Episcopus Nitriensis. Parochus: Idem,
qui Secretarius Districtualis.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In Matre: 231 — — — -- --
Fil.: Ihličie 70 — — -- -- 6½
Jastrabie Eccl. 821 2 — — -- 3
Dolný Majer 8 — — — -- 5½
Zemianske Mitice 267 — — — -- ½
Rožňové Mitice 269 4 — — 4 2½
Červený Hostinec 28 — — — -- 3½
___________________________________________________________
Universim: 1694 6 — — 4

Alt. 75, S. Ros. 375, S. Cor. J. 206, Scap. 35, S. Crucis
Usus linguae: Slavicae.
Posta, statio telegraphica: Jastrabie.

Číslo záznamu : 43546
Meno farnosti : Trenčianske Mitice
Pcmeno farnosti : trencianskemitice
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 91
Poradie : 1320
Citát : 6. Mitta. Ecclesia ad S. Georgium M. consecrata. Parochia
anno 1332. iam exstitit Matricas habet ab anno 1714.
Patronus: Episcopus Nitriensis. Parochus. Idem qui
Vice-Archi-Diaconus Dist.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In matre: 207 — — — — —
Fil.: Ihlics 46 — — — — 3½
Őlved 580 3 — 3 — 3
Alsómajor 4 — — — — 4
Nemesmitta 211 1 — — — ½
Rozsony mitta 269 — — 8 — 2½
Vöröscsárda 17 — — — — 3½
___________________________________________________________
Universim 1334 4 — 11 —
Usus Linguae: Siav.
Posta, statio telegraphica: Őlved.

Číslo záznamu : 50176
Meno kňaza : Ladislav(Trenčianske Mitice,1332)
Pcmeno kňaza : ladislav1332mitice
Meno farnosti : Trenčianske Mitice
Pcmeno farnosti : trencianskemitice
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 200
Poradie : 50510
Citát : Item Ladislaus plebanus de Mica iuratus solvit V. grossos.
Preklad : Ladislav, kňaz (kostola) v Trenčianskych Miticiach (Kostolné Mitice) prísažne zaplatil 5 grošov.