logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 38832
Meno farnosti : Tornaľa
Pcmeno farnosti : tornala
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 344
Poradie : 45610
Citát : ŠAFÁRIKOVO 982 01, tel. 31 67, o. Rim. Sobota, (3.800), k. B. S. J. (1931). — Fil.: 1. Behynce (150), 2. Stárňa (150), 3. Králik (300), 4. Gemer (150), 5. Stránska (400) a osady: Lapša, Železník, Kišfaludy pustatiny. — K 74, p 37, s 7.
Duchovný správca: Dr. Jozef Weisz.

Číslo záznamu : 50038
Meno kňaza : Egíd(1332,Gemer)
Pcmeno kňaza : egid1332gemer
Meno farnosti : Tornaľa
Pcmeno farnosti : tornala
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 193
Poradie : 49130
Citát : Item Egidius sacerdos ecclesie Beate [ Virginis de Gumur iuratus dixit, non valere] beneficium ultra XVI. marcas, [marcam computando pro XLVIII. grossis|, solvit marcam et mediam cum V. grossis.
Preklad : Egíd, kňaz kostola Panny Márie v Gemeri (teraz fil. Tornale), prísažne vypovedal, že benefícium nevynáša viac ako 16 mariek, počítajúc marku za 48 grošov, zaplatil marku a pol a 5 grošov.

Číslo záznamu : 50051
Meno kňaza : Ján(1332,Stránska)
Pcmeno kňaza : jan1332stranska
Meno farnosti : Tornaľa
Pcmeno farnosti : tornala
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 194
Poradie : 49260
Citát : [Item Johannes de Sancto Spiritu sacerdos] iuratus dixit, non credere valere beneficium [ultra mediam marcam, solvit] III grossos.
Preklad : Ján, kňaz (kostola) Ducha Svätého, prísažne vypovedal, že benefícium nemá hodnotu viac ako pol marky, zaplatil 3 groše.

Číslo záznamu : 50585
Meno kňaza : Andrej(1332,Tornaľa)
Pcmeno kňaza : andrej1332tornala
Meno farnosti : Tornaľa
Pcmeno farnosti : tornala
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 223
Poradie : 54600
Citát : Item Andreas plebanus de Subconna (Subcornis) Gumuriensis iuratus dixit beneficium non valere ultra III. marcas, solvit XVIII. grossos.
Preklad : Andrej, kňaz z Tornale, Gemerská župa, prisahal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako 3 marky, zaplatil 18 grošov.

Číslo záznamu : 50770
Meno kňaza : Ján(1332,Gemer)
Pcmeno kňaza : jan1332gemer
Meno farnosti : Tornaľa
Pcmeno farnosti : tornala
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 234
Poradie : 56450
Citát : Item Johannes Gumuriensis V. [marcas et X. grossos, non est taxatus, quare] loquere cum eo, [et] marcam computabat [ad XLVIII. grossos.]
Preklad : Ján z Gemera (teraz fil. Tornale) (zaplatil) 5 mariek a 10 grošov, nemá vymeraný (desiatok) lebo sa s ním hovorilo, marka sa počíta za 48 grošov.

Číslo záznamu : 51547
Meno kňaza : Ján(1332,Gemer)
Pcmeno kňaza : jan1332gemer
Meno farnosti : Tornaľa
Pcmeno farnosti : tornala
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 255
Poradie : 64220
Citát : Item Johannes de Gumur.
Preklad : Tiež (kňaz) Ján z Gemera (teraz filiál. far. Tornaľa.

Číslo záznamu : 51588
Meno kňaza : Pavol(1332,Gemer)
Pcmeno kňaza : pavol1332gemer
Meno farnosti : Tornaľa
Pcmeno farnosti : tornala
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 256
Poradie : 64630
Citát : ........Item Paulus de Ghiemer.
Preklad : Tiež (kňaz) Pavol z Tornale.

Číslo záznamu : 62123
Meno farnosti : Tornaľa
Pcmeno farnosti : tornala
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 216
Poradie : 53341
Citát : item de Tornalia,
Preklad : tiež z Tornale,