logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 9313
Meno farnosti : Spišská Teplica
Pcmeno farnosti : spisskateplica
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 420
Poradie : 129380
Citát : Teplicz.
(Teplicza, Tepliczka.)
Olim in ADioecesi in ADtu Scepusiensi, Decanali districtu superiori fluvii Hernád. Nunc in Dioecesi Scepusiensi, ADtu Cathedrali, Decanatu Schavnikiensi. Antiqua Parochia quae jam ante 1389. exstitit. 1769. restabilita. Ecclesia ad SS. Trinitatem circa 1440. per Cistercienses ex Schavnik fundata et aedificata. Matricae ab 1674.

1706. occ. - - - - Stragovics Thomas.
1769. Febr. 27. - - - Dzian Michael.

Číslo záznamu : 30534
Meno farnosti : Spišská Teplica
Pcmeno farnosti : spisskateplica
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 388
Poradie : 51280
Citát : SPIŠSKÁ TEPLICA 059 34, tel. 241 58, o. Poprad, (1.700), k. Najsv. Trojice (1838), kap. P. M. Naneb. (1880), kap. sv. Jána Nep. (1880). — K 39, p 15, s 10.
Duchovný správca: ThDr. Jozef Janota.