logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 30425
Meno farnosti : Smižany
Pcmeno farnosti : smizany
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 370
Poradie : 50190
Citát : SMIŽANY 053 11, tel. 612 09, o. Sp. N. V., (4682), k. Pov. sv. Kríža (13. st.), kap. sv. Jána Nep. (18. st.). — K 107, p 35, s 33.
Duchovný správca: Jozef Kertis.
Kňazi bývajúci vo farnosti: Eduard Bugár, Štefan Lapšanskv SVD.