logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 33522
Meno farnosti : Slanec
Pcmeno farnosti : slanec
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 212
Poradie : 22360
Citát : SLANEC 044 17, tel. 966 108, o. Košice-vidiek, (2.084), k. sv. Štefana, m. (1810). — Fil.: 1. Slanská Huta (360), k. P. M. Naneb. (1969), 2. Slanské N. Mesto (331), 3. Nový Salaš (220), k. Naneb. Pána (1932), 4. Slančík (208), k. P. M. Narod. (1930). — K 44, p 15, s 29.
Duchovný správca: Andrej Grivalský.

Číslo záznamu : 50376
Meno kňaza : Egíd(1332,Slanec)
Pcmeno kňaza : egid1332slanec
Meno farnosti : Slanec
Pcmeno farnosti : slanec
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 212
Poradie : 52510
Citát : Item Egidius sacerdos de S[alans iuratus dixit, decimam] sui beneficii per
annum [ad VI. grossos et non ultra, quos solvit.]
Preklad : Egíd, kňaz zo Slanca, prisahal, že desiatok za jeho benefícium za rok nie je viac ako 6 grošov, ktoré zaplatil.

Číslo záznamu : 54500
Meno kňaza : Anton(Slanec,1332)
Pcmeno kňaza : anton1332slanec
Meno farnosti : Slanec
Pcmeno farnosti : slanec
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 330
Poradie : 93750
Citát : Item Antonius de Salant solvit VIII grossos.
Preklad : (Kňaz) Anton zo Slanca (teraz filiál. far. Šalanka (Ukrajina) zaplatil 8 grošov.

Číslo záznamu : 55421
Meno farnosti : Slanec
Pcmeno farnosti : slanec
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 353
Poradie : 102960
Citát : Item de Vyuarus.
Preklad : Tiež (kňaz) zo Slanca.

Číslo záznamu : 55422
Meno farnosti : Slanec
Pcmeno farnosti : slanec
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 353
Poradie : 102970
Citát : Item de Zalanthalia non solvit.
Preklad : (Kňaz) zo Slanca nezaplatil.

Číslo záznamu : 56069
Meno farnosti : Slanec
Pcmeno farnosti : slanec
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 369
Poradie : 109440
Citát : Item de Vyuaros VIII.
Preklad : (Kňaz) zo Slánskeho Nového Mesta (teraz filiál. farnosti Slanec) (zaplatil) 8 (grošov).

Číslo záznamu : 56070
Meno farnosti : Slanec
Pcmeno farnosti : slanec
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 369
Poradie : 109450
Citát : Item de Zalanthalia III.
Preklad : (Kňaz) zo Slanca (zaplatil) 3 (groše).

Číslo záznamu : 56163
Meno kňaza : Anton(Slanec,1332)
Pcmeno kňaza : anton1332slanec
Meno farnosti : Slanec
Pcmeno farnosti : slanec
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 371
Poradie : 110380
Citát : Item Anthonius de Salanch solvit XII.
Preklad : (Kňaz) Anton zo Slanca zaplatil 12 (grošov).