logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31944
Meno farnosti : Rybany
Pcmeno farnosti : rybany
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 299
Poradie : 41470
Citát : RYBANY 956 36, tel. —, o. Topoľčany, (1.800), k. Všechsvätých (1300). — K 27, p 18, s 6.
Duchovný správca: Ľudovít Bednárik.

Číslo záznamu : 41564
Meno farnosti : Rybany
Pcmeno farnosti : rybany
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 95-96
Poradie : 1560
Citát : 2. Rybany. Ecclesia ad immac. conceptam B. M. V . consecrata.
Parochia 1359 iam exstitit. Matricas habet Def.
ab anno 1661, Cop. ab anno 1664, Bapt. ab anno 1666.
In ambitu parochiae: Capella Depositionis de Cruce in
Coemeterio. Patronus: Ordinarius Tyrnaviensis. Parochus:
A. R. D. Ludovicus Tomanóczy, pag. 21.

Num. anim. Cath. A. C. Jud. Div
In Matre: 1271 2 - - -
______________________________________________________________
Universim: 1271 2 - -

Alt. 424, SS. Cor. J. 420, SS. Ros. 445, Scap. 145, Tert.
S. Franc. 12, SKM 160, Prop. F. 240.
Usus linguae: Slavicae.
Posta et statio telegraphica et viae fer.: loco.

Číslo záznamu : 42137
Meno farnosti : Rybany
Pcmeno farnosti : rybany
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 101
Poradie : 1330
Citát : RIBÉN. Parochia antiqua, Anno 1359. jam exstitit. |
Ecclesia ad Omnes Sanctos. |
Patronus. Archi-Epise. Strigoniensis. |
Parochus. Rev. D. JOANNES CSERNOHORSZKY, pag. 34. |
In Matre: Cath. AC. Jud. |
738 - - |
Lingua: Slav. Summa: 738 - -

Číslo záznamu : 42244
Meno farnosti : Rybany
Pcmeno farnosti : rybany
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 149
Poradie : 2420
Citát : Ribén. Joannes Mano. Georgius Riziky. Stephanus Figuli. Joannes Valentovics. Stephanus Andrissek. Joannes Janecz. Jacobus Rokiczky. Franciscus Czigler. Matthaeus Korányi. Joannes Csernohorszky.

Číslo záznamu : 43143
Meno farnosti : Rybany
Pcmeno farnosti : rybany
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 96
Poradie : 1350
Citát : 2. Rybany. Ecclesia ad immac. conceptam B. M. V, con-
secrata. Parochia 1359 iam exstitit. Matricas habet Def.
ab anno 1661, Cop. ab anno 1664, Bapt. ab anno 1666.
In ambitu parochiae: Capella Depositionis de Cruce in
Coemeterio. Patronus: Ordinarius Tyrnaviensis. Paro-
chus: A. R. D. Ludovicus Tomanóczy, emer. V.-A.-Dia-
conus.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In Matre: 1207 2 — — -- --
___________________________________________________________
Universim: 1207 2 — — —

Alt. 383, SS. Cor. J. 402, SS. Ros. 450, Scap. 136, Tert.
S. Franc. 15.
Usus linguae: Slavicae.
Posta et statio telegraphica: loco.

Číslo záznamu : 43551
Meno farnosti : Rybany
Pcmeno farnosti : rybany
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 94
Poradie : 1370
Citát : 4. Ribény. Ecclesia ad immac. conceptam B. M. V. consecrata.
Parochia 1359 iam extitit. Matricas habet Def. 1661. ad ann.
curr. Cop. 1664. ad ann. curr. Bapt. 1666. ad ann. curr.
In ambitu parochiae: Capella Depositionis de Cruce in
Coemeterio. Patronus: Princeps Primas A.-Episc.
Strigoniensis. Parochus: D. Ludovicus Tomanóczy.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In matre: 1259 1 — 3 — —
___________________________________________________________
Universim 1252 1 — 3 —
Usus Linguae: Slav.
Posta et statio telegraphica loco.

Číslo záznamu : 50025
Meno kňaza : Pavol(1332,Borčany)
Pcmeno kňaza : pavol1332borcany
Meno farnosti : Rybany
Pcmeno farnosti : rybany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 192
Poradie : 49000
Citát : Item Paulus sacerdos ecclesie Sancti Georgii de Boruhano iuratus dixit non valere ultra mediam marcam, solvit III. grossos.
Preklad : Pavol, kňaz kostola sv. Juraja v Borčanoch (teraz filiálka far. Rybany) prísažne vypovedal, že (benefícium) nevynáša viac ako pol marky, zaplatil 3 groše.

Číslo záznamu : 50177
Meno kňaza : Ján(Rybany,1332)
Pcmeno kňaza : jan1332rybany
Meno farnosti : Rybany
Pcmeno farnosti : rybany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 201
Poradie : 50520
Citát : Item Johannes de Ryplan (Riblan) plebanus iuratus solvit X. grossos.
Preklad : Ján, kňaz (kostola) v Rybanoch prísažne zaplatil 10 grošov.