logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 33650
Meno farnosti : Ruská
Pcmeno farnosti : ruska
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 237
Poradie : 23640
Citát : RUSKÁ 076 77, tel. 642 32, o. Trebišov, (1.777), k. Pov. sv. Kríža (16. st.). — Fil.: 1. Veľké Raškovce (110), k. P. M. Karm. (1968), 2. Budince (121), 3. Kap. Kľačany (332), 4. Maťovce (236), 5. Mať. Vojkovce (121), 6. Ptrukša (71), 7. V. Slemence (246). — K 17, p 22, s 7.
Duchovný správca: Michal Szilvási.

Číslo záznamu : 51344
Meno kňaza : Ján(1332,Veľké Raškovce)
Pcmeno kňaza : jan1332velkeraskovce
Meno farnosti : Ruská
Pcmeno farnosti : ruska
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 249
Poradie : 62190
Citát : Item Johannes sacerdos ecclesie Omnium Sanctorum de Galuk solvit XI. grossos.
Preklad : Kňaz Ján z kostola Všetkých svätých v Ruskej zaplatil 11 grošov.

Číslo záznamu : 51641
Meno kňaza : Abraam(Ruská,1332)
Pcmeno kňaza : abraam1332ruska
Meno farnosti : Ruská
Pcmeno farnosti : ruska
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 258
Poradie : 65160
Citát : Item Abraam sacerdos de Nika iuratus solvit XXIIII. grossos.
Preklad : Abraham, kňaz z far. Ruská prísažne zaplatil 24 grošov.

Číslo záznamu : 51651
Meno kňaza : nicolaus(Ruská,1332)
Pcmeno kňaza : nicolaus1332velkeslemence
Meno farnosti : Ruská
Pcmeno farnosti : ruska
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 258
Poradie : 65260
Citát : Item N. sacerdos de Selemens IIII. gnossos.
Preklad : Mikuláš, kňaz z Veľkých Slemeniec (teraz filiál. farnosti Ruská) (zaplatil) 4 groše.

Číslo záznamu : 51659
Meno kňaza : andrej(Ruská,1332)
Pcmeno kňaza : andrej1332matovce
Meno farnosti : Ruská
Pcmeno farnosti : ruska
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 259
Poradie : 65340
Citát : Item Andreas sacerdos de Matirhs iuratus solvit VII. grossos.
Preklad : Andrej, kňaz z Matoviec (teraz filiál. far. Ruská) prísažne zaplatil 7 grošov.

Číslo záznamu : 54043
Meno kňaza : Michal (Ruská, 1332)
Pcmeno kňaza : michal1332ruska
Meno farnosti : Ruská
Pcmeno farnosti : ruska
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 318
Poradie : 89180
Citát : Item Michael de Rufka solvit XVI. grossos.
Preklad : (Kňaz) Michal z Ruskej zaplatil 16 grošov.

Číslo záznamu : 54360
Meno kňaza : andrej(Ruská,1332)
Pcmeno kňaza : andrej1332matovce
Meno farnosti : Ruská
Pcmeno farnosti : ruska
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 326
Poradie : 92350
Citát : Item Andreas de Mathoz misit VII. grossos.
Preklad : (Kňaz) Andrej z Matoviec (teraz filiál. far. Ruská) poslal 7 grošov.

Číslo záznamu : 54362
Meno kňaza : Abraam(Ruská,1332)
Pcmeno kňaza : abraam1332ruska
Meno farnosti : Ruská
Pcmeno farnosti : ruska
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 326
Poradie : 92370
Citát : Item Abraam de Rozka misit XXIIII. grossos.
Preklad : (Kňaz) Abraham z Ruskej poslal 24 grošov.

Číslo záznamu : 55129
Meno farnosti : Ruská
Pcmeno farnosti : ruska
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 346
Poradie : 100040
Citát : Item de Baska solvit IIII.
Preklad : (Kňaz) z Veľkých Raškoviec (teraz fil. far. Ruská) zaplatil 4 (groše).

Číslo záznamu : 55294
Meno farnosti : Ruská
Pcmeno farnosti : ruska
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 350
Poradie : 101690
Citát : Item de Zelemench solvit II.
Preklad : (Kňaz) z Veľkých Slemeniec (teraz fil. far. Ruská) zaplatil 2 (groše).

Číslo záznamu : 55295
Meno farnosti : Ruská
Pcmeno farnosti : ruska
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 350
Poradie : 101700
Citát : Item de Kestolch solvit IIII.
Preklad : (Kňaz) z Ruskej - Krížovce zaplatil 4 (groše).

Číslo záznamu : 55296
Meno farnosti : Ruská
Pcmeno farnosti : ruska
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 350
Poradie : 101710
Citát : Item de Ruska solvit VI.
Preklad : (Kňaz) z Ruskej zaplatil 6 (grošov).

Číslo záznamu : 55942
Meno farnosti : Ruská
Pcmeno farnosti : ruska
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 366
Poradie : 108170
Citát : Ttem de Zelemench solvit II.
Preklad : (Kňaz) z Veľkých Slemeniec (teraz filiál. farnosti Ruská) zaplatil 2 (groše).

Číslo záznamu : 55944
Meno farnosti : Ruská
Pcmeno farnosti : ruska
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 366
Poradie : 108190
Citát : Item de Ruska solvit VIII.
Preklad : (Kňaz) z Ruskej zaplatil 8 (grošov).

Číslo záznamu : 62377
Meno farnosti : Ruská
Pcmeno farnosti : ruska
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVIII. Užská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 980
Citát : 4. MAŤOVCE, (teraz súčasť obce Maťovské Vojkovce, o. Trebišov).
a) 259: Andreas sacerdos de Matirhs, d.: 7 gr.-
b) 326: Andreas de Mathoz, 7 gr.-
c) -.-
d) -.-

0-186/14: Mátyóc. Schem. Cassov. Satmar. 1948, str. Maťovce, (zf), fara: Ruská. O stredovekej fare nemáme záznamov. Meno dediny sa uvádza r. 1302, (terra hereditaria Mathewa nominata).(1) R. 1399 sa píše o donácii "poss. Mathwch vocatam in comitatu de Vungh, cuius possessionis una pars...alio nomine Porchal appellatur.(2) R. 1389 sa stretneme aj s názvom "Porchal alias Zigeth.(3) R. 1427 mal "Mathyoch" 17 port, a "Porchol osem.(4)

1) AO-I/48.
2) ZSO, I. č. 6068
3) Csánki, I/394. Boli to asi súčasti jednej a tej istej dediny.
4) LC. Ung. col. 555-556.

Číslo záznamu : 62379
Meno farnosti : Ruská
Pcmeno farnosti : ruska
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVIII. Užská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 1000
Citát : 6. RUSKÁ, (o. Trebišov).
a) 258: Abraam sacerdos de Nika, (Rusba),(1) d.: 24 gr.-
b) 326: Abraam de Rozka, 24 gr.-
c) 350: de Ruska, 6.-
d) 366: de Ruska, 8.-

0-186/17: Ruszka, Dobóruszka. Schem. Cassov. Satmar. 1948, str. 78: Ruská. V listine z r. 1344 sa uvádza: "Johannes sacerdos rector Ecclesie de Ruska et vicearchidiaconus de Ungh;"(2) r. 1493: "Petrus plebanus de Ruzka".(3) (Ruzka, (1380).(4) "Ruzka" s 21 portami.(5)

1) V texte originálu možno čítať toto slovo aj "rusba" alebo "nisba." To písmeno "s" je jasne čitateľné. (Arch. secr. Vatic. Collect. nr. 183, fol. 86/a, col.I.).
2) F-IX/7-46, a Sztáray oklt. I/41-42. Tento druhý dokumentár označuje rok vydania listiny 1314. Nesprávnosť tohto dáta uznáva sám autor a v poznámke uvádza príčiny jeho nesprávnosti.
3) Dr. Békefi Remig: A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig. str. 502, č. 43.
4) Csánki, I/398.
5) LC. Ungh. col. 553.

Číslo záznamu : 62384
Meno farnosti : Ruská
Pcmeno farnosti : ruska
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVIII. Užská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 1050
Citát : 11. VEĽKÉ SLEMENCE, (o. Trebišov).
a) 258: N.(1) sacerdos de Selemens, d.: 4 gr.-
b) -.-
c) 350: de Zelemench, 2.-
d) 366: de Zelemench, 2.-

0-186/19: Kis,- Nagyszelmenc. Schem. Cassov. Satmar. 1948, str. 78: Veľké Slemence, (zf), fara: Ruská. Podľa dikalného zoznamu z r. 1543, ktorým bola kňazom predpísaná mimoriadna daň na obranu proti Turkom, existovala táto fara na územi Malých Slemeniec,(2) ale za reformácie zanikla. Táto dedina r. 1945 pripadla do SSSR.(3) Od r. 1918 do r. 1938 ležala na územi Slovenska. R. 1461 sa vyskytuje názov "Eghazas Zelemecz".(4) Boli to Malé Slemence. R. 1427 mala dedina "Selemench" dovedna 25 port.(5) R. 1335 sa píše "possessio Zelemech in comitatu Ungh."(6)

1) N.- Nicolaus.
2) ETE-IV/220: Kys Selemench.
3) Csánki, I/398.
4) Haraszy K.: Az ungi reformutus egyházmegye története str. 290.
5) LC. Ung. col. 555.
6) AO-III/159.

VINNÉ,- p. zoznam fár Zemplínskej stolice čís. 61. Dedina existovala podľa pápežského, registra v tom čase v rámci zemplínskeho AD-nátu.


LATINSKÉ NÁZVY FARSKÝCH MIEST, UVEDENÝCH V TOMTO ZOZNAME V ABECEDNOM PORIADKU.

Bes, Betsch Bors,1.- Checher,2.- Copdvis, Copus,10.- Curcira,8.- Keris, Keriz,3.- Kopus,10.- Matirhs, Mathos,4.- Nika,6.- Panloch, Palouch, Poloch,5.- Rusba, Rozka, Ruska,6.- Selemench,11.- Senua,7.- Tiba, Thiba, Tysia, Tuba,9.- Zelemench,11.- Zeretna,8.- Zinua, Zinuar,7.- Zirutwa, Zitua,8.-