logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 38785
Meno farnosti : Plešivec
Pcmeno farnosti : plesivec
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 334
Poradie : 45140
Citát : PLEŠIVEC 049 11, tel. 921 04, o. Rožňava, (2.200), k. P. M. Naneb. (1901). _ Fil.: 1. Kečovo (520), k. Nanebevst. Pána (1892), 2. Gemerská Hôrka (210), 3. Vidová (50), 4. Slavec (60), 5. Dlhá Ves (60), 6. Ardovo (30), 7. Pašková (30). — K 28, p 11, s 2.
Duchovný správca: František Szab ad o s, SDB.

Číslo záznamu : 50028
Meno kňaza : Benedikt(1332,Plešivec)
Pcmeno kňaza : benedikt1332plesivec
Meno farnosti : Plešivec
Pcmeno farnosti : plesivec
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 192
Poradie : 49030
Citát : IN ARCHIDYACONATU GRUMIENSI.
(Fol. 71a. col. II.)
Item Benedictus sacerdos Sancti Georgii de Plusuti [iuratus dixit non] valere 1 beneficium ultra marcam et mediam, solvit [IX. grossos].
1—2 Deest registro.
Preklad : V Gemerskom archidiakonáte Benedikt, kňaz (kostola) sv. Juraja v Plešivci prísažne vypovedal, že benefícium nevynáša viac ako marku a pol, zaplatil 9 grošov.

Číslo záznamu : 62126
Meno farnosti : Plešivec
Pcmeno farnosti : plesivec
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 216
Poradie : 53344
Citát : de capella Vsensozow,
Preklad : z Dlhej Vsi (fil. Plešivca)