logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 33664
Meno farnosti : Nižný Hrušov
Pcmeno farnosti : niznyhrusov
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 239
Poradie : 23780
Citát : NIŽNÝ HRUŠOV 094 22, tel. 933 29, o. Vranov n. T., (3.380), k. Božieho Tela (1922). — Fil.: 1. Kladzany (20), 2. Kučín (410), k. P. M. Navšt. (1666), 3. Lesné (200), 4. Nižný Hrabovec (1.080), k. sv. Štefana (1666), 5. Poša (210), 6. Rakovec n. O. (260), — K 91, P 33, s 32.
Duchovný správca: Jozef Mríz.

Číslo záznamu : 55119
Meno farnosti : Nižný Hrušov
Pcmeno farnosti : niznyhrusov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 346
Poradie : 99940
Citát : De eodem archidyaconatu de Lezna solvit IIII.
Preklad : Z toho istého archidiakonátu, (kňaz) z Lesného (podľa Schem1978 fil. far. Nižný Hrušov) zaplatil 4 (groše).
Poznámka DKI : Teraz je Lesné fil. farnosti Nacina Ves.

Číslo záznamu : 55789
Meno farnosti : Nižný Hrušov
Pcmeno farnosti : niznyhrusov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 362
Poradie : 106640
Citát : Item de Lezna solvit IIII.
Preklad : (Kňaz) z Lesného (podľa Schem78 fil. farnosti Nižný Hrušov) zaplatil 4 (groše).

Číslo záznamu : 62308
Meno farnosti : Nižný Hrušov
Pcmeno farnosti : niznyhrusov
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVII. Zemplínska stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 290
Citát : 27. LESNÉ. (o. Michalovce).
a) 257: Symon sacerdos Omnium Sanctorum de Lesna, d.: 10 gr.-
b) 328: Symon de Lezna, 9 gr.-
c) 333: Symon de Lizna, 8 gr. -cc) 346: de eodem archidyaconatu de Lezna, 4.-
d) 362: de Lezna, 4.-

0-192/73: Leszna. Schem. 149: Lesné, (zf), fara: Nižný Hrušov, (148).
R. 1429 sa spomína: "Petrus Galii rector parochialis ecclesie Omnium Sanctorum de Lezna Agriensis dioc."(1) O kostole Všetkých Svätých je zmienka aj r. 1357.(2) Terra Lezna,(1254/1360);(3) Lezna utraque, (1390-obe Lesné).(4)

1) Lukcsics P. I. č. 1185. R. 1376 sa vyskytuje istý "Emericus sacerdos filius Ladislai de Lezna." Lenže tu sa nedalo zistiť, či menovaný bol skutočne kňazom v Lesnom, alebo že jeho otec pochádzal z Lesného. (Hoklt. 303).
2) Sztáray oklt. I/265.
3) W-VII/361, a Szp. I. č. 1025), (...terras quasdam Lezna scilicet et Chemerna).
4) Csánki, I/355.

Číslo záznamu : 62361
Meno farnosti : Nižný Hrušov
Pcmeno farnosti : niznyhrusov
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVII. Zemplínska stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 820
Citát : 7. NIŽNÝ HRUŠOV, (o. Michalovce).
Schem. 148: Nižný Hrušov. O existencii stredovekej fary nemáme záznam. Jej starodávny kostol sv. Filipa a Jakuba má románske prvky. Dedina sa spomína už r. 1282 pod názvom "Kurthuelus,"(2) tiež r. 1328 (poss. Kurthueles),(3) aj r. 1447, (Kertweles).(4)

1) Jubil. schem. 1904, II/581-582.
2) W-XII/367.
3) AO-II/380.
4) Csánki, I/354.