logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 8921
Meno farnosti : Neded
Pcmeno farnosti : neded
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 200
Poradie : 66070
Citát : Negyed.

In ADtu Komáromiensi, VADtu Vághsellyensi. Parochia erecta 1761. Eousque filia ad Szémő. Matricae ab eodem anno. Ecclesia ad S. Michaelem Arch. Lingua hungarica. Patronus: Episcopus Nitriensis.

1761. Nov. 27. + 1808. Apr. 10. Farkas Stephanus.
1808. - - 1841. - - Sárficzky Michael.
1841. Maji 21. + 1871. Aug. 29. Pongrácz Augustinus.
1871. Nov. 20. 1885. Jun. 12. Jakab Joannes, VADnus.
1885. Aug. 24. - - - Geleta Joannes.

Číslo záznamu : 9579
Meno farnosti : Neded
Pcmeno farnosti : neded
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894supp
Strany : 1055
Poradie : 233690
Citát : Negyed.
Geleta Joannes + 29. Mart. 1892. abhinc Kubicza Terentius.

Číslo záznamu : 28624
Meno farnosti : Neded
Pcmeno farnosti : neded
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 44
Poradie : 1180
Citát : NEDED 925 85, tel. 941 14, o. Galanta, (1.200), k. sv. Michala A. (1761).
— K 33, p 15, s 11.
Duchovný správca: Július Szabados.

Číslo záznamu : 50721
Meno kňaza : Mikuláš(1332,Neded)
Pcmeno kňaza : mikulas1332neded
Meno farnosti : Neded
Pcmeno farnosti : neded
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 231
Poradie : 55960
Citát : Item Nicolaus de Viget (Nigett) iuratus dixit, non ultra marcam valere beneficium, est archidiaconatus Nitriensis, solvit VI. grossos.
Preklad : Mikuláš z Nededu prisahal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku, je to Nitriansky archidiakonát, zaplatil 6 grošov.