logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31866
Meno farnosti : Lúky
Pcmeno farnosti : lukypodmakytou
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 283
Poradie : 40690
Citát : LÚKY pod MAKYTOU 020 53, tel. —, o. Pov. Bystrica, (714), k. sv. Bartolomeja, ap. (1228). — Fil.: Lazy-D. Dubková (102), 2. Mestečko (35), 3. Vydrná (20), 4. Záriečie (50). — K 22, p 11, s 6.
Duchovný správca: Jozef Mikuš.

Číslo záznamu : 41491
Meno farnosti : Lúky
Pcmeno farnosti : lukypodmakytou
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 58
Poradie : 830
Citát : 3. Lúky pod Makytou. Ecclesia ad S. Bartholomaeum Apost. Dist. a
Parochia erecta anno 1328 iam exstitit. Matricas habet ab matre
anno 1711. Liberae Episcopalis collationis. Km
Int. Administrator: D, Josephus Mikuš.

Num. anim. Cath. A. C. Jud. Div.
In Matre: 544 170 54 - -
Fil.: Dolná Dubková 84 145 - - 2½
Vydrná 6 535 - - 5
Záriečie 35 720 2 - 2½
Mestečko 2 430 - - 4
____________________________________________________________
Universim 671 2000 56 -

SS. Cor. J. 95, S. Adalb. 38, Ros. 120.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, statio teleph., telegr., viae ferreae: loco.

Číslo záznamu : 42067
Meno farnosti : Lúky
Pcmeno farnosti : lukypodmakytou
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 67
Poradie : 630
Citát : LÚKY. Parochia antiqua, Anno 1507. jam exstitit. |
Ecclesia ad S. Bartholomaeum Apost. |
Patronus. Spect. D. Antonius Marczibányi, et |
Condividentes. |
Parochus. D. Joannes Martsekényi, I. Com. Trench. Tab. |
Jud. Assessor. |
In Matre: + Cath. AC. Jud. |
500 273 228 |
Filialibus: |
Dubkova 18 337 27 | 2/4
Mesztecsko 3 387 9 | 2/4
Monte Hreben 31 - - | 3/4
— Kicsera 14 - - | 1
Valle Potoki 34 7 - | 2/4
Vidrna 17 631 35 | 1
Zárjecz ° 17 768 10 | 1/4
Zbora 12 622 21 | 1 1/4
Lingua: Slav. Summa: 646 3025 330

Číslo záznamu : 42214
Meno farnosti : Lúky
Pcmeno farnosti : lukypodmakytou
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 146
Poradie : 2120
Citát : Lúky. Emericus Magassy. Joannes Hudek. Petrus Paulus Zigo. Andreas Tamassovics. Joannes Hubáczy. Paulus Hlinkay. Daniel Palkovics. Stephanus Lauro. Paulus Frideczky. Joannes Rédeky. Josephus Kubicska. Petrus Valter. Michael Mikovszky. Joannes Martsekényi.

Číslo záznamu : 43075
Meno farnosti : Lúky
Pcmeno farnosti : lukypodmakytou
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 59
Poradie : 670
Citát : 3. Lúky pod Makytou. Ecclesia ad S. Bartholomaeum
Apost. Parochia erecta anno 1328 iam exstitit. Matricas
habet ab anno 1711. Patronus: Dominium Ernesti
Szilányi. Int. Administrator: D. Rudolphus Minarovský,
int. Administrator in Dohňany.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In Matre: 584 133 -- 63 3 --
Fil.: Dubková 124 271 -- -- -- 2½
Vydrná 28 532 -- -- 1 6
Záriečie 66 703 -- 4 1 2½
Mestečko 21 427 -- -- -- 4
__________________________________________________________
Universim: 823 2066 -- 67 5

SS. Cor. J. 136, Alt. 124, Apost. SS. Cyr. et Meth. 48,
S. Adalb. 34, Inf. J. 30.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, statio teleph. loco.

Číslo záznamu : 43479
Meno farnosti : Lúky
Pcmeno farnosti : lukypodmakytou
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 59
Poradie : 650
Citát : 1. Alsórétfalu. Ecclesia ad S. Bartholomaeum Apost. Dist. a
Parochia erecta anno 1228. iam exstitit. Matricas matre
habet ab anno 1711. Patronus: Dominium Puhó Ernesti Km.
Szilányi. Parochus: A. R. D. Ferdinandus Pivarcsy,
V. A. Diaconus ad hon.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In matre: o 448 110 — 90 — —
In Montibus et Vall. 70 30 — — — 3
Fil.: Lázalja 84 314 — 7 — 2½
Ledniczkisfalu 7 400 — 5 — 3
Vidornya 25 496 — 15 — 6¼
Felsőzáros + 23 640 1 7 — 2½
Marmankleczen völgy 2 98 — — — 5
___________________________________________________________
Universim 659 2388 1 124 —
Usus Linguae: Slav.
Posta loco, statio teleph. Puhó

Číslo záznamu : 62783
Meno farnosti : Lúky
Pcmeno farnosti : lukypodmakytou
Číslo knihy : 1066145
Názov knihy : Schematizmus Žilinskej diecézy 2018. Vydal Biskupský úrad v Žiline 2018
Skratka knihy : Schem2018
Strany : 143
Poradie : 710
Citát : Kedy presne vznikla farnosť nie je známe, v prvej polovici 14. storočia už jestvovala.
Pôsobili v nej farári, administrátori: Hazucha, Jakub Némety, Imrich Magaši, Ján Hudek, Peter Pavol Zigo, Andrej Tamašovič, Ján Hubáci, Pavol Hlinkaj, Daniel Palkovič, Štefan Lauro, Pavol Frídecký, Ján Rédeky, Jozef Kubička, Peter Valter, Michal Mikovský, Ján Marčekéni, Ferdinand Pivarči, Juraj Kempný, Anton Kompánek, Rudolf Minarovský (excurrendo z Dohnian), Filip Žatko (excurrendo z Dohnian), Anton Blaha, Jozef Mikuš, Celestín Mikunda (excurrendo z Lazov), Milan Jedinárk (excurrendo z Lysej), Ivan Jaroš (excurrendo z Dohnian), Pavol Herud, Milan Gábriš, Pavel Židek.
Matriky sú vedené od roku 1720, sú zachované.
Poznámka DKI : Zoznam kňazov v Schematizme vypracoval Drahomír Velička.

Číslo záznamu : 66750
Meno farnosti : Lúky
Pcmeno farnosti : lukypodmakytou
Názov knihy : Velička, Drahomír: Zoznam kňazov farností Žilinskej a Nitrianskej diecézy, el. text. Žilina 2021.
Skratka knihy : DH
Poradie : 260
Citát : LÚKY
Asi 1590 – asi 1597 Ján Kutačka ev.
1597 - ? Matej Garna ev.
1607 – 1638 Juraj Jelenius ev.
1639 – 1641 Štefan Jelenius ev.
1642 – 1643 Štefan Krušpier ml. ev.
1644 - 1648 Mikuláš Johanides ev.
1648 – 1649 Mikuláš Economi ev.
1649 – 1657 Ondrej Kulifaj ev.
1657 – 1672 Jakub Petroselinus ev.
Kanonik Schedy uvádza v roku 1671 akéhosi Hazuchu, ktorého mali z nenávisti ku kat. viere zabiť – nevieme to overiť.
Kan. vizitácia z roku 1674 zasa uvádza, že v roku 1673 bol v Lúkach umučený kňaz Ján Černelius a že farský kostol bol od evanjelikov vymožený 10. septembra 1673, hoci sa v nej priamo nespomína, že by išlo o lúckeho farára.
Je to zvláštne, hoci to nie je nemožné, že by v Lúkach zabili v priebehu 2 rokoch dvoch kňazov. Časy boli veľmi pohnuté.
V každom prípade
1673 – 1700 Jakub Némety (uvádzajú ho všetky vizitácie od 1674 do 1700)
1700 – 1703 Imrich Magaši
1703 – 1706 Ján Hudek
1706 – 1708 Mikuláš Buriš (Burius) ev.
1708 – 1711 Ján Hudek (ktorý tu mal aj zomrieť)
1711 – 1712 Peter Pavol Zigo
1712 – 1716 Andrej Tamašovič
1716 – 1732 Ján Hubáci
1732 – 1744 Pavol Hlinkaj
Vzhľadom na to, že v matrikách sa nedajú nájsť nijaké údaje, ktoré by presnejšie určovali roky pôsobenia, je treba sa spoľahnúť (aspoň zatiaľ) na Schedyho rukopis, ktorý ale nie je vždy presný.
Poznámka: Palkovič sa v Lúkach spomína už 1746.