logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 9071
Meno farnosti : Lúčnica nad Žitavou
Pcmeno farnosti : lucnicanadzitavou
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 304
Poradie : 98530
Citát : Vajk.

In ADtu Komáromiensi, VADtu Nagyczéthényensi. E filia ad Mellek 1787. Capellania localis, 1809. Parochia erecta. Matricae ab 1788. Ecclesia ad Stum Joannem Nep. Lingua slavica. Patronus: Fundus religionis.

1787. - - 1789. - - Scirolik Gratianus, Ex-Trinitarius.
1789. - - 1793. - - Virták Dominicus, Capellanus localis.
1793. - - 1794. - - Maduniczky Georgius, Capellanus localis.
1794. Nov. 25. 1802. - - Szárnyay Petrus, Admin.
1805. - - 1805. - - Vranovics Georgius, Capellanus localis.
1810. Jan. 9. 1832. - - Simonyi Paulus, Parochus.
1832. - - 1886. Nov. 12. Drusbovics Joannes, jam ab 1829. Admin. 1857. VADnus.
1887. - - - - - Liss Ignatius.

Číslo záznamu : 9633
Meno farnosti : Lúčnica nad Žitavou
Pcmeno farnosti : lucnicanadzitavou
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894supp
Strany : 1056
Poradie : 234230
Citát : Vajk.
Ab 1787. Sardik Gratianus. Scirolik deleatur.

Číslo záznamu : 28722
Meno farnosti : Lúčnica nad Žitavou
Pcmeno farnosti : lucnicanadzitavou
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 60
Poradie : 2160
Citát : LÚČNICA NAD ŽITAVOU 951 88, tel. 832 382, o. Nitra (1.120), k. sv. Jána Nep. (1763), kap. P. M. Sedemb., cint. (1911). — K 12, p 15, s 4.
Duchovný správca: Excurrendo z Meleku.