logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 27456
Meno farnosti : Lúčky (pri Kremnici)
Pcmeno farnosti : luckyprikremnici
Číslo knihy : 1044033
Názov knihy : Zarevúcky, A.: Katalóg farností a kostolov banskobystrického biskupstva. Samizdat, 1976
Skratka knihy : Zar1
Strany : 261-262
Poradie : 890
Citát : Lúčky

Dedina, ktorá za feudalizmu patrila mestu Kremnica. Získalo ju od kráľa Žigmunda, ktorý ju založil r. 1429. Vtedy sa volala „villa sancti Joannis“. Z toho by sa dalo usudzovať, že tu bol už kostol. O tom však niet dokladov. Žili tu nemeckí osadníci, baníci, ktorí sa popri tom zaoberali aj gazdovaním. R. 1945 bola väčšina vysťahovaná do Nemecka a nasťahovali sa sem Slováci.
Farnosť. Dávno patrili ku Krem. Baniam, potom ku Kunešovskej farnosti. Keď mesto dostalo dedinu do svojej držby a nemienilo sa jej vzdať, začas bola obsluhovaná cirkvou z mesta. Potom magistrát zriadil v nej farnosť. Stalo sa tak v druhej polovici 16 st. /2/ Farnosť nebola natrvalo obsadená a vtedy ju obsluhovali krem. kapláni. /3/ R. 1673 bola odovzdaná do tržby kat. cirkvi a začali ju obsluhovať kremnickí pátri františkáni. Za tököliovcov a rákoczyovcov sa vrátila do držby ev. Potom ostala neobsadená. R. 1787 zriadili tu miestnu K stanicu a r. 1810 systemizovali farnosť.
Patronát vykonávala Kremnica.
Kostol sv. Mikuláša bisk. stojí uprostred obce. Je ohradený vysokým, dobre udržovaným múrom. Je pri ňom cintorín, do ktorého sa aj teraz pochováva. Rozmer: d. 16,50m, š. 8,20m, v. cca 8m. Svätyňa je polygonálna s gotickou klenbou, ktorej rebrá sa zbiehajú do svorníka s reliéfom tváre Krista Pána. Klenba v lodi je krížová s rebrami a rebrami a rozetami na svorníkoch, pôvodná. Vo svätyni je pastofórium na spôsob vežičky, vysoké 3,50 m. Vedľa neho je iné, malé obdialníkové. Hlavný a bočný portál majú lomený oblúk, do sakrestie sedlové nadpražie. Dvere na nich sú starobylé, snáď aj pôvodné. Okná sú dvojité, každé má kružbu plného vzoru, zasklené sklomaľbou. Oporné piliere zvonku sú jemná kamenárska práca. Organový chór, ako aj postranné chóry sú železobetónové, novšie. Na zábradlí je namaľovaná krížová cesta, vzácna maľba so zlatým podkladom. V priečelí je veža; má cibuľovitú helmicu pokrytú šindľom. V nej sú tri zvony. Hlavný oltár je novogotický, štýlovo bohatý, hojne pozlátený. /4/ Sú tu dve cechové lavice z 1650 a gotický kalich z r. 1511.
Pôvod kostola: Podľa zápisu v CV je kostol postavený r. 1544 na náklad mesta. Klasické formy stavby by však poukazovali na to, že bol postavený skorej ako v dobe, keď už gotika bola prekonanou. Kostol je zriedkavo krásna gotická stavba, zachovaná v pôvodine i upravená na požiadavku vzhľadu terajších kostolov. Málo sa nájde takých.
Kaplnka Sedembolestnej, postavená r. 1798.
Fara. O starej budove niet záznamov. Terajšia je postavená r. 1808 na náklad NZ, za 1156 zl.
Miestni kapláni:
1787 Gajer Justín – 1794 P. Singer Žigmund OFM.
Farári:
1810 Vagner Ján – 1811 Lux Ján – 1812 Mogyory Jozef – 1816 Haverla Ján – 1817 Grossmann Augustín – 1829 Černák Ján – 1833 Valovič František – 1873 Hrabovec Alojz – 1877 Silvester Roman – 1887 Schultheis František – 1889 Brestyánszky Jozef – 1901 Janeček Karol – 1908 Gríger Mikuláš – 1911 Dvihally Vojtech – 1917 Kočner Jozef SF – 1918 Várnay Vojtech – 1924 Steinhübl Ambróz – 1947 Naništa Vendelín – 1966: administruje sa excurrendo z Kremnice.

Poznámky: Nem. Honneshau – maď. Jánosrét.
Pramene: Za vojny sa potratili.
1. SchH.
2.1567 povolalo mesto za kaplána M. Lamprechta z Ľubietovej, ale ten pre slabosť neprišiel. 1596 mesto odporúčalo Jonáša Pistoriho, aby ho ordinovali v Briegu, že ho investitujú za F do Lúčok, ktoré sa smrťou Štefana Wannera vyprázdnili.
3.sv –pozri v dodatku.
Z kroniky :
R. 1908 bol zhotovený terajší chór.
R. 1913 premárnili starý gotický oltár, historicky a umelecky cenný. Oltár sa dostal do Košíc odtiaľ do budapeštianskeho múzea. Vedľajší oltár tiež do košického múzea a odtiaľ /podľa slov zamestnanca, ktorý ho balil/ do Temešváru. Takisto bol zapotrošený Mayerov Kódex, o ktorom neni známe, kde sa dostal.

Číslo záznamu : 31601
Meno farnosti : Lúčky (pri Kremnici)
Pcmeno farnosti : luckyprikremnici
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 181
Poradie : 18910
Citát : LÚČKY 967 01, p. Kremnica, tel. — , o. Žiar n. Hr. (240), k. sv. Mikuláša (1810). —
Duchovný správca: Excurrendo z Kremnice.