logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 33542
Meno farnosti : Kračúnovce
Pcmeno farnosti : kracunovce
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 216
Poradie : 22560
Citát : KRAČÚNOVCE 087 01, tel. 23 84, o. Bardejov, (2.800), k. sv. Mikuláša (st.). — Fil.: 1. Želmanovce (300), k. sv. Jána Krst. (1969), kap. P. M. Lurd. (1970), 2. Kalnište (400), k. P. M. Ruž. (1936), 3. Kuková (550), 4. Dukovce (250), 5. Lúčka (400), 6. Železník (150) 7. Babie (100). — K 64, p 21, s 23.
Duchovný správca: Jozef Dugas.
Kňaz bývajúci vo farnosti: Andrej Jerga.

Číslo záznamu : 62523
Meno farnosti : Kračúnovce
Pcmeno farnosti : kracunovce
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 2530
Citát : 41. KALNIŠTE, (o. Bardejov).
Schem. 113: Kalnište, (zf), fara: Kračúnovce. Faru v "Kalnas" sme našli až v dikálnom zozname kňazov z r. 1543.(1) Poss. Kalnásch, (1402);(2) poss. Kalnas, (1409);(3) "Kalnas" s 31 portami, (1427).(4)

1) ETE-IV/186.
2) ZSO-II/1. č. 1577, F-X/3-231. Fejér kladie dátum tejto listiny na rok 1400.
3) ZSO-II/2, č. 6762.
4) LC. Saros. col. 7.

Číslo záznamu : 62526
Meno farnosti : Kračúnovce
Pcmeno farnosti : kracunovce
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 2560
Citát : 44. KRAČÚNOVCE, (o. Bardejov).
Schem. 113: Kračúnovce. O kračúnovskom farárovi Benedikovi je zmienka r. 1463.(1) R. 1520 vstúpil za člena Bratstva sv. Ducha v Ríme "Joannes de Caracionmeze presbyter Agriensis diocesis".(2) Aj v dikálnom zozname kňazov z r. 1543 nájdeme faru "Karachyon Mezew".(3) Za reformácie katol. fara zanikla. R. 1776 bola tam fara preložená z Toplianskej Lúčky, kde voda zničila kostol aj faru. Fara definitívne bola zriadená až r. 1813.(4) "Karachon, (Karácson)" s 34 portami.(5)

1) Iványi, Bard. I. č. 1455.
2) MVat. I/5-142.
3) ETE-IV/186.
4) Jubil. schem. 1904, str. 411.
5 LC. Saros, col. 7-8.

Číslo záznamu : 62527
Meno farnosti : Kračúnovce
Pcmeno farnosti : kracunovce
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 2570
Citát : 45. KUKOVÁ, (o. Bardejov).
Schem. 114: Kuková, (zf), fara: Kračúnovce. Podľa správy kňazov šarišského dištriktu bol síce v dedine "Kukemezey" kostol (Všetkých svätých) aj s hrobkou pre zomrelých zemanov susednej dediny, ale nebol to farský. Bohoslužby tam vykonávali kňazi buď z Kapušian alebo z Podhorian, ba niekedy aj z Chmeľovca a z Čeloviec.(1) Avšak v dikálnom zozname kňazov z r. 1543 je už uvedená fara "Kywkemezev".(2) Poss. Kukemezey, (1352);(3) Kwkemezw s 24 portami, (1427).(4) R. 1564 sa hlásil k evanj. konfesii aj farár "Stanislaus Kukovicensis".(5)

1) ZSO-II/1, č. 1447.
2) ETE-IV/186.
3) Melczer család lvt. č. 21.
4) LC. Saros, col. 7.
5) Hörk J.A Sáros-zempléni evang. föesperesség története, 23.