logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 33511
Meno farnosti : Košické Olšany
Pcmeno farnosti : kosickeolsany
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 211
Poradie : 22250
Citát : KOŠICKÉ OLŠANY 044 42, tel. 951 16, o. Košice-vidiek, (2.800), k. sv Štefana (1810). — Fil.: 1. Rozhanovce (1.400), k. Pov. sv. Kríža (1770), 2. Ďurďošík (320), k. P. M. Naneb. (1954), 3. Trsťany (130), 4. Vojkovce (50). — K 59, p 25, s 33.
Duchovný správca: Alexander Repický.

Číslo záznamu : 50272
Meno kňaza : Štefan(1332,Košické Olšany)
Pcmeno kňaza : stefan1332kosickeolsany
Meno farnosti : Košické Olšany
Pcmeno farnosti : kosickeolsany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 207
Poradie : 51470
Citát : Item Stephanus de Olstur (Olsoar) iuratus dixit, beneficium non credere [valere] ultra duas marcas, solvit X. grossos minus tribus denariis.
Preklad : Štefan, (kňaz) z Košických Olšian, prísažne vypovedal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 2 marky, zaplatil 10 grošov bez troch denárov.

Číslo záznamu : 54111
Meno kňaza : Štefan(1332,Košické Olšany)
Pcmeno kňaza : stefan1332kosickeolsany
Meno farnosti : Košické Olšany
Pcmeno farnosti : kosickeolsany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 319
Poradie : 89860
Citát : Item Stephanus de Olcswar solvit VI. grossos.
Preklad : (Kňaz) Štefan z Košických Olšan zaplatil 6 grošov.

Číslo záznamu : 55430
Meno farnosti : Košické Olšany
Pcmeno farnosti : kosickeolsany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 353
Poradie : 103050
Citát : Item de Olnar.
Preklad : Tiež (kňaz) z Košických Olšan.

Číslo záznamu : 55431
Meno farnosti : Košické Olšany
Pcmeno farnosti : kosickeolsany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 354
Poradie : 103060
Citát : Item de Ruskon solvit V.
Preklad : (Kňaz) z Rozhanoviec (podľa Schem78. filiál. farnosti Košické Olšany) zaplatil 5 (grošov).

Číslo záznamu : 55439
Meno farnosti : Košické Olšany
Pcmeno farnosti : kosickeolsany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 354
Poradie : 103140
Citát : Item de Alzokolc solvit VI.
Preklad : (Kňaz) z Rozhanoviec (podľa Schem78 filiál. farnosti Košické Olšany) zaplatil 6 (grošov).

Číslo záznamu : 56077
Meno farnosti : Košické Olšany
Pcmeno farnosti : kosickeolsany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 369
Poradie : 109520
Citát : Item de Olnar solvit II.
Preklad : (Kňaz) z Vyšného Olčvára (teraz filiál. far. Košické Olšany) zaplatil 2 (groše).

Číslo záznamu : 56078
Meno farnosti : Košické Olšany
Pcmeno farnosti : kosickeolsany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 369
Poradie : 109530
Citát : Item de Bezken solvit X.
Preklad : (Kňaz) z Rozhanoviec (podľa Schem78 filiál. farnosti Košické Olšany) zaplatil 10 (grošov).