logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 33494
Meno farnosti : Košice - Poľov
Pcmeno farnosti : kosicepolov
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 208
Poradie : 22080
Citát : Košice — POĽOV 044 53, tel.—, o. Košice-mesto, (2.000), k. sv. Michala A. (1822), kap. Naneb. Pána (1896). — Fil.: 1. Lorinčík (300), k. sv. Vavrinca, m. (1813), 2. Malá Ida (700), k. P. M. Navšt. (1975). — K 28, p 14, s 18.
Duchovný správca: Excurrendo zo Šace.

Číslo záznamu : 50358
Meno kňaza : Demeter(1332,Malá Ida)
Pcmeno kňaza : demeter1332malaida
Meno farnosti : Košice - Poľov
Pcmeno farnosti : kosicepolov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 211
Poradie : 52330
Citát : Item Demetrius de Minori Ida iuratus extimavit [beneficii sui decimam] ad
XV. grossos et non ultra, quos solvit.
Preklad : Demetrius, kňaz z Malej Idy(teraz fil. far. Košice - Poľov), prísažne odhadol desiatok za svoje benefícium na nie viac ako 15 grošov, ktoré zaplatil.

Číslo záznamu : 54090
Meno kňaza : Michal (Malá Ida, 1332)
Pcmeno kňaza : michal1332malaida
Meno farnosti : Košice - Poľov
Pcmeno farnosti : kosicepolov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 319
Poradie : 89650
Citát : Item Michael de Superiori Yda solvit V. grossos.
Preklad : (Kňaz) Michal z Malej Idy (teraz filiál. farnosti Košice - Poľov) zaplatil 5 grošov.

Číslo záznamu : 55383
Meno farnosti : Košice - Poľov
Pcmeno farnosti : kosicepolov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 352
Poradie : 102580
Citát : Item de Felyda solvit V. grossos.
Preklad : (Kňaz) z Malej Idy (teraz fil. far. Košice - Šaca) zaplatil 5 (grošov).

Číslo záznamu : 55384
Meno farnosti : Košice - Poľov
Pcmeno farnosti : kosicepolov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 352
Poradie : 102590
Citát : Item de Pauli solvit IIII.
Preklad : (Kňaz) z Košíc - Poľov zaplatil 4 (groše).

Číslo záznamu : 55410
Meno farnosti : Košice - Poľov
Pcmeno farnosti : kosicepolov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 353
Poradie : 102850
Citát : Item de Sancto Laurentio solvit VI.
Preklad : (Kňaz) z Lorinčíka (teraz filiál. far. Košice - Poľov) zaplatil 6 (grošov).

Číslo záznamu : 55470
Meno farnosti : Košice - Poľov
Pcmeno farnosti : kosicepolov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 354
Poradie : 103450
Citát : Item de Sancto Laurentio solvit VI.
Preklad : (Kňaz) z Lorinčíka (teraz filiál. far. Košice - Poľov) zaplatil 6 (grošov).

Číslo záznamu : 56031
Meno farnosti : Košice - Poľov
Pcmeno farnosti : kosicepolov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 368
Poradie : 109060
Citát : Item de Felyda.
Preklad : Tiež (kňaz) z Malej Idy (podľa Schem78 filiál. farnosti Košice - Poľov).
Poznámka DKI : Malá Ida

Číslo záznamu : 56032
Meno farnosti : Košice - Poľov
Pcmeno farnosti : kosicepolov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 368
Poradie : 109070
Citát : Item de Pauli.
Preklad : Tiež (kňaz) z Košice - Poľov.

Číslo záznamu : 56058
Meno farnosti : Košice - Poľov
Pcmeno farnosti : kosicepolov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 369
Poradie : 109330
Citát : Item de Sancto Laurentio solvit VI.
Preklad : (Kňaz) z Lorinčíka (teraz filiál. farnosti Košice - Poľov) zaplatil 6 (grošov).
Poznámka DKI : Lorinčík