logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 9154
Meno farnosti : Kľačno
Pcmeno farnosti : klacno
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 349
Poradie : 110880
Citát : Gaidel.
(Gaidla, Gaidelhota.)
Olim in ADíoecesi in ADtu Nitriensi, VADtu Bajmóczensi. Nunc in Dioecesi Neosoliensi, ADtu Nitriensi, VADtu Bajmóczensi. Usque saec. XIV. in diplomatibus occurrit qua filia ad Bajmócz exinde Parochia.1) Ecclesia ad Stum Nicolaum ep. Matricae ab 1732.

1559. occ. - - - - Michael.
1560. occ. - - - - Melchior.
1665. Apr. 20. 1668. - - Saupius Martinus.
1668. Jul. 13. 1671. - - Thun Andreas.
1671. - - 1673. - - Zobel, alias Zobelius Mathias.
1673. Febr. 17. 1680. - - Martinides Joannes.
1680. Fabr. 28.! 1680. Apr. 24. Molitor Conradus.
1680. Maji 18. 1686. - - Hieronymi Georgius.
1686. Dec. 131 1691. Maji 21. Mitis Georgius.
1691. - - 1700. - - Krupicz Mathias.
1700. Maji 26. 1707. - - Koch Joannes.
1707. Maji 12. 1712. - - Zlinszky Joannes, Ignatius.
1714. - - 1731. - - Dubnyanszky Mathias.
1731. Maji 8. 1762. - - Gramantik Mathias.
1762. Nov. 26. 1773. - - Krajcsovics Joannes.
1773. Mart. 25. - - - Krausz Joannes.

1) Antiqua ecclesia nunc pro sanctuario inservit, nova navis 1686. aedificata. Antiqua turris penes sanctuarium collocata. Visitator a. 1559. adnotavit: „Gaydel sub arce Bajmóczensi. Ecclesia B. M. V. dicata optime exstructa. Cimeterii una pars diruta. Habet calices duos de argento deauratos, pacificale aeneum et ornatus duos. Populus catholice administratur.“ Hoc idem confirmat visitator a. 1560. sed parochus jam valde inclinavit ad novatores. Sub dominio Thurzónum revera in potestatem evangelicorum venit, quorum ministri erant: 1580. Christianus Landmann. 1630. Joannes Nicelius, rectorus Neckel. 1647. Elias Greschner. 1652. Andreas Reichel. 1657. Lam. Past hunc iterum Greschner, qui jussu viduae Pauli Pálffy, natae Franciscae Khuen, coactus fuit abire. Historiam habet: Schemat. hist. Dioec. Neosol. 1876. 379.

Číslo záznamu : 9654
Meno farnosti : Kľačno
Pcmeno farnosti : klacno
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894supp
Strany : 1056
Poradie : 234440
Citát : Gaidel.
1464. occ. Martinus plebanus de Gaidelhota.

Číslo záznamu : 27426
Meno farnosti : Kľačno
Pcmeno farnosti : klacno
Číslo knihy : 1044033
Názov knihy : Zarevúcky, A.: Katalóg farností a kostolov banskobystrického biskupstva. Samizdat, 1976
Skratka knihy : Zar1
Strany : 177-178
Poradie : 590
Citát : Kľačno
Dedina rozložená na dĺžke viac ako 5km, v doline medzi horami Malej Fatry a Žiarskymi vrchmi, pri prameni rieky Nitry. Do r. 1946 sa volala Gajdel /v dávnej minulosti Gajdellehota/. Koncom 13.st. ju bojnickí páni kolonizovali nemeckými osadníkmi. Obyvatelia boli roľníci, lesní robotníci, sezónni poľnohospodárski robotníci na poliach aj Rakúska a Nemecka, tam napáchli všelijakými nedobrými názormi. 1946 odsťahovali asi dve tretiny obyvateľstva do Nemecka a sem sa nasťahovali noví obyvatelia, Slováci. Veľa domov ostalo neobsadených.
Farnosť je starodávna. Najprv patrila k hradnej fare bojnickej. Pravdepodobne spolu s kolonizáciou bola založená v 14. st. farnosť /1/. R. 1437 sa uvádza vo výkaze sedecimy bývalých filiálok boj. farnosti pod menom Gajdellehota /2/ V Pazmáňovom katalógu je vedená. Za panstva Thurzovcov bola prevedená na augsburskú vieru /3/ R. 1660 Františka Khuen Pálffy vypovedala kazateľa Greschnera a zaviedla kat. vyznanie. Prvý misionár bol jezuita Suttermann. V tom čase mala 882 obyvateľov a všetci boli ev. a. v. /4/ Postupne sa všetci stali katolíkmi. Žiadna zmena sa už nestala.
Patronát vykonávali bojnickí zemepáni.
Kostol sv. Mikuláša biskupa stojí asi v strede dediny. Bol ohradený múrom a bol pri ňom cintorín. Rozmery: d. 27m, š. 8,20m, v. cca 6m. Svätyňa je štvorcová s krížovou klenbou. Víťazný oblúk je polkruhový, veľmi hrubý. Loď má valenú klenbu s lunetami nad oknami. Tie sú zakončené polkruhom. Chór je murovaný. Veža zakončuje svätyňu. Má veľkú báňovitú helmicu. V nej sú dva zvony váhy cca 200 a 10kg. Vnútorné zariadenie nemá štýlových znakov. Pod kostolom je krypta, zamurovaná od jozefínskej doby /6/
Pôvod kostola. Je starobylý. R. 1686 ho prestavali, ponechali vežu a časť lode starého kostola, ktorá bola premenená na svätyňu a k nej pristavali novú loď. V takej podobe sa zachoval kostol doteraz.
Kaplnky. P. Márie z r. 1825, druhá toho istého titulu, tretia takisto P. Márie pri prameni rieky Nitry z r. 1931 /7/ a sv. Jána Nepomuckého.
Fara bola postavená r. 1790. Viackrát opravovaná. Za vojny zničená a vyrabovaná. Teraz ju užíva MNV. Za faru slúži dom č. 505 /To je dom bývalého F Dr. Czeisela, ktorý si postavil na svoju penziu, ale neužíval./
Farári:
1464 Martin – 1559 Michal sp. – 1560 sp. Wendel Melchior – 1660 sp. Suttermann Matej SJ – 1661 sp. Petriczowitz – 1665 Schaupius Anton – 1668 Thun Andrej – 1671 Sobelius Matej – 1673 Martinides Ján – 1680 Molitor Konrád – 1680 Hieronymi Juraj – 1686 Mitis Juraj – 1691 Krupitz Matej – 1700 Koch Ján – 1713 Gulden Andrej SF z Tužiny – 1714 Dubranský Matej – 1731 Gramantik Matej – 1763 Krajačič Ján – 1773 Kraus Ján – 1817 Komora Alexej – 1847 Lopušný Ľudovít – 1874 Slobodný Eugen SF – 1874 Martinovich Maxmilián – 1908 Ficzel Ignác – 1908 Dvihally Vojtech – 1908 Raitsits František – 1911 Ficzel Ignác – 1918 Gašparík Ferdinand – 1919 Dr. Czeisel Ján – 1945 Dr. Czeisel Ján SF – 1946 Vágner Adolf SF – 1949 Hulla Ján SF – 1950 Vágner Adolf SF – 1950 Hulla Ján SF – 1950 Grešš Štefan SF z Tužiny – 1952 Valko Jozef – 1955 Očkovský Emil SF – 1955 Krajan Milan SF – 1958 Dr. Dubay Anton SF – 1961 Galbavý Stanislav SF – 1962 Šimunek Anton SF

Poznámky:
Maď. Nyitrafő
Pramene: CV 1821, HD.
1. SchH
2. SchH
3. Mená kazateľov pozri do dodatku
4. Regestum animarum Inclyti Dominii Bajmócz, rukopis z r. 1675.
5. Kazateľňu zhotovil z brestových dosák miestny stolár.
6. Keď r. 1930 kládli keramikovú dlažbu, otvorili a odfotografovali kryptu.
7. Kaplnku pri prameni rieky Nitry dal vystavať Jozef Bossányi, kňaz penzista, žijúci v N. Pravne.
Z kroniky:
Pred kostolom je socha Nepoškvrnenej P. Márie, ktorú na pamiatku moru dal postaviť farár Gramantik.
R. 1922 dal farár umiestniť na vežičku kaplnky P. Márie na hornom konci dediny zvon, aby sa aj tu zvonilo.
1930 boli zhotovené nové lavice.
Za bojov druhej vojny a drancovaním po nej boli zničené cirkevné budovy. Renováciu previedol SF Vágner. Vyzdvihol na tento cieľ pôžičku 300.000 Kčs.
Vzrast obce vidno zo štatistiky: R. 1675 mala 882 obyv., r. 1821 mala 1651 a r. 1944 mala 2274 obyvateľov. Čosi ju v rozvoji veľmi brzdilo.
Náboženská ľahostajnosť a apostázia sa veľmi rozšírili. R. 1932 otvorila obec nový cintorín pre voľnomyšlienkarov. Ako prvé tam pochovali trojročné dievčatko.

Číslo záznamu : 31569
Meno farnosti : Kľačno
Pcmeno farnosti : klacno
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 175
Poradie : 18590
Citát : KĽAČNO 972 15, tel.—, o. Prievidza (1.150), k. sv. Mikuláša b. (14. st. až 1686), kap. P. M. Nep. Poč. (1824). — K 20, p 5 s 8.
Duchovný správca: Ladislav Príner.