logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 33508
Meno farnosti : Kecerovce
Pcmeno farnosti : kecerovce
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 210
Poradie : 22220
Citát : KECEROVCE 044 47, tel. 902 32, o. Košice-vidiek, (2.615), k. sv. Ladislava (1330). — Fil.: 1. Bačkovík (140), 2. Boliarov (300) k. Najsv Troj. (1770), 3. Bunetice (120), 4. Čakanovce (180), 5. Čižatice (350), 6. Herľany (90), kapl. sv. Petra a Pavla (1859), 7. Kec. Lipovec (50), 8. Mudrovce (5), 9. Opina (50), k. sv. Barbory (1716), 10. Rankovce (100), 11. Vtáčkovce (200), 12. Žirovce (70). — K 70, p 30, s 23.
Duchovný správca: Bernard Bober.

Číslo záznamu : 50260
Meno kňaza : Peter(Kecerovský Lipovec,1332)
Pcmeno kňaza : peter1332kecerovskylipovec
Meno farnosti : Kecerovce
Pcmeno farnosti : kecerovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 206
Poradie : 51350
Citát : Item Paulus de Lipot sacerdos iuratus dixit, suum beneficium non credere valere ultra IIII. marcas, solvit XVIII. grossos et III. denarios parvos.
Preklad : Pavol, kňaz z Kecerovského Lipovca (teraz f. Kecerovce), prísažne vypovedal, že jeho benefícium nemá hodnotu ročne viac ako 4 marky, zaplatil 18 grošov a 3 malé denáre.
Poznámka DKI : Vo verzii A je Peter (MVS), Verzia B má Pavol (MVH). Prekladáme verziu B, ale prednosť dávame verzii A.

Číslo záznamu : 50261
Meno kňaza : Michal(Boliarov,1332)
Pcmeno kňaza : michal1332kecerovce
Meno farnosti : Kecerovce
Pcmeno farnosti : kecerovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 206
Poradie : 51360
Citát : Item Michael sacerdos de Lokor (Bolar) iuratus dixit, suam decimam non
ultra VI. grossos valere per annum, quos solvit, [et est dicti archidya-
conatus.] 1
1—6 Deest registro.
Preklad : Michal, kňaz z Boliarova (teraz f. Kecerovce), prísažne vypovedal, že (desiatok) za jeho benefícium nemá hodnotu ročne viac ako 6 grošov, ktoré zaplatil a je zo spomínaného archidiakonátu.

Číslo záznamu : 54107
Meno kňaza : Michal(Boliarov,1332)
Pcmeno kňaza : michal1332kecerovce
Meno farnosti : Kecerovce
Pcmeno farnosti : kecerovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 319
Poradie : 89820
Citát : Item Michael de Belar solvit II. grossos.
Preklad : (Kňaz) Michal z Boliarova (teraz filiál. far. Kecerovce) zaplatil 2 groše.

Číslo záznamu : 54109
Meno kňaza : Andrej(1332,Rankovce)
Pcmeno kňaza : andrej1332rankovce
Meno farnosti : Kecerovce
Pcmeno farnosti : kecerovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 319
Poradie : 89840
Citát : Item Andreas de Bank solvit X. grossos.
Preklad : (Kňaz) Andrej z Rankoviec (teraz filiál. farnosti Kecerovce) zaplatil 10 grošov.

Číslo záznamu : 54112
Meno kňaza : Peter(Kecerovský Lipovec,1332)
Pcmeno kňaza : peter1332kecerovskylipovec
Meno farnosti : Kecerovce
Pcmeno farnosti : kecerovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 319
Poradie : 89870
Citát : Item Petrus de Lypolcz solvit X. grossos.
Preklad : (Kňaz) Peter z Kecerovského Lipovca (teraz filiál. farnosti Kecerovce) zaplatil 10 grošov.

Číslo záznamu : 55428
Meno farnosti : Kecerovce
Pcmeno farnosti : kecerovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 353
Poradie : 103030
Citát : Item de Banch solvit IIII.
Preklad : (Kňaz) z Rankoviec (teraz filiál. far. Kecerovce) zaplatil 4 (groše).

Číslo záznamu : 55432
Meno farnosti : Kecerovce
Pcmeno farnosti : kecerovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 354
Poradie : 103070
Citát : Item de Lypouch.
Preklad : Tiež (kňaz) z Keceroviec.

Číslo záznamu : 55434
Meno farnosti : Kecerovce
Pcmeno farnosti : kecerovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 354
Poradie : 103090
Citát : Item de Bolyar solvit II.
Preklad : (Kňaz) z Boliarova (teraz filiál. far. Kecerovce) zaplatil 2 (groše).

Číslo záznamu : 56075
Meno farnosti : Kecerovce
Pcmeno farnosti : kecerovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 369
Poradie : 109500
Citát : Item de Rank solvit II.
Preklad : (Kňaz) z Rankoviec (teraz filiál. far. Kecerovce) zaplatil 2 (groše).

Číslo záznamu : 56079
Meno farnosti : Kecerovce
Pcmeno farnosti : kecerovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 369
Poradie : 109540
Citát : Item de Lypolch solvit VI. grossos.
Preklad : (Kňaz) z Kecerovského Lipovca (teraz filiál. farnosti Kecerovce) zaplatil 6 grošov.

Číslo záznamu : 56081
Meno farnosti : Kecerovce
Pcmeno farnosti : kecerovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 369
Poradie : 109560
Citát : Item de Bolyar solvit II.
Preklad : (Kňaz) z Boliarova (teraz filiál. far. Kecerovce) zaplatil 2 (groše).

Číslo záznamu : 62098
Meno kňaza : Andrej(Rankovce,1332)
Pcmeno kňaza : andrej1332kecerovce
Meno farnosti : Kecerovce
Pcmeno farnosti : kecerovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 207
Poradie : 51495
Citát : Item Andreas sacerdos de Janc iuratus dixit [decimam sui beneficii non] esse ultra duas marcas, solvit IX. grossos [et XI. denarios. ]
Preklad : Andrej, kňaz z Rankoviec (teraz fil. Keceroviec), prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako dve marky, zaplatil 9 grošov a 11 denárov.

Číslo záznamu : 62401
Meno farnosti : Kecerovce
Pcmeno farnosti : kecerovce
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 1220
Citát : 5. BOLIAROV, (o. Košice).
a) 206: Michael sacerdos de Lokor, (Bolar).../est dicti archidyaconatus/(1)...d.: 6 gr. ročne.
b) 319: Michael de Belar, 2 gr.-
c) 354: de Bolyar, 2.-
d) 369: de Bolyar, 2.-

0-204/8: Bolyár. Schem. 102: Boliar, (zf), fara: Kecerovské Pekľany. (1013) O tejto fare sme nenašli stredoveký záznam, ale dedina sa spomína už r. 1280, (poss. Balar);(2) tiež r. 1304, (poss. Balar);(3) poss. Bollyar, (1370).(4) Bolar s 20 portami, (1427).(5)

1) T. j."de Sums"(drienovský AD-nát). V skutočnosti bol to iba VAD-nát (dištrikt) v rámci Abaujvárské AD-nátu.
2) W-X/71. Podľa Dr. Varsika má byť rok 1289, (I/450-451).
3) F-VIII/1-166.
4) F-IX/4-285.
5) LC. Saros. col. 2.

Číslo záznamu : 62427
Meno farnosti : Kecerovce
Pcmeno farnosti : kecerovce
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 1560
Citát : 29. KECEROVSKÝ LIPOVEC, (o. Prešov).
a) 206: Paulus(1) de Lipot... /et est dicti Archidyaconatus (de Sums)/, hb.: 4 m. ročne, d.: 18 gr. + 3 den. parvi.(2)
b) 319: Petrus de Lypolcz, 10 gr.-
c) 354: de Lypouch.-
d) 369: de Lypolch, 6 gr.-

0-206/52: Lipot. Podľa Balássyho: Szinye-Lipóc, ale podľa Ortvayho (dole v poznámke) Keczer-Lipóc. Schem. 102: Kecerovský Lipovec, (zf), fara: Kecerovské Pekľany (str.101). Že tu ide o Kecerovský Lipovec a nie o Lipovce, ktoré ležia na západ od Jarovníc, odôvodňujeme tým, že v páp. registri je výslovne uvedené, že Lipovec je v drienovskom dištrikte (de Sumus). Kostol tejto dediny sa spomína už r. 1299, (Ecclesia S. Ladislai)(3) R. 1358 čítame v istom dokumente: Stephanus de Lypolch ecclesie sacerdos.(4) Za reformácie fara zanikla a bola obnovená v XVIII. st. v Kecerovských Pekľanoch, kde je kostol tiež sv. Ladislavovi zasvätený.(5) Podľa toho čo sme tu písali, je asi nesprávne tvrdenie schematizmu, že v Pekľanoch existovala fara už r. 1333. V istom dokumente z r. 1447 sa píše: "Lipolcz alio nomine Peklen".(6) Z toho vyvodzujeme, že na rozsiahlom lipoveckom území vzniklo časom niekoľko dedín. Tam, kde stál ústredný kostol, sa nazývala osada pôvodne Kostolany (teraz Kecerovské Kostolany). Kecerovský Lipovec mal r. 1427 dovedna 61 port, (Lybolch, Lyppolch).(7) V tomto portálnom súpise nenájdeme dedinu s názvom Kostolany. To znamená, že Kostolany boli nesamostatná osada. Poss. Lubolcz, (1370);(8) poss. Lipolth, (1311).(9) Poss. Lipoch, (1282);(10) poss. Lipouch, (1392).(11)

1) Podľa Rajmundovho zoznamu farár sa menuje Peter, (Arch. secr. Vatic. Collect. nr. 184, pag. 55, col. I.). To je aj správnejšie, lebo r. 1333 tiež sa uvádza Peter. Preto Berengariov register má asi nesprávne uvedené kňazovo meno.
2) Podľa Rajmundovho registra platil kňaz 19 gr.+ 3 drobné denáre. Aj tento údaj je správnejší, ako Berengariov, lebo v podobných prípadoch platili kňazi s ročným príjmom 4 mariek 19 gr. + 3 drobné den.-
3) W-X/331.
4) AO-VII/132.
5) Schem. str. 101. Kostol v Pekľanoch bol postavený r. 1628.
6) Csánki, I/302: Lipolcz.
7) LC. Saros, col. 2-3, (Lybolch, Lyppolch a Lipolch).
8) F-IX/4-289 a 290.
9) AO-I/245.
1O) W-IX/340.
11) ZSO-I. č. 2361.