logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 33557
Meno farnosti : Humenné
Pcmeno farnosti : humenne
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 218
Poradie : 22710
Citát : HUMENNÉ 066 01, tel. 20 50, 27 28, o. Humenné, (15.000), k. Všechsvätých (15. st.), kap. P. M. Naneb., kap. Premenenia Pána, kalvária — k. P. M. Sedemb. (1849). — Fil.: 1. Brestov (420), k. Ducha Sv. (1929), 2. Hažín nad Cir. (423), k. sv. Michala A., (1790), 3. Jasenov (850), k. sv. Martina (1756), 4. Kochanovce (760), k. sv. Jána Krst. (1976), 5. Lackovce (384), k. B. S. J. (1967). — K 329, p 99, s 73.
Duchovný správca: Dr. Andrej Marinko.
Kapláni: Tibor Závadský, Marián Čižmár.
Kňazi bývajúci vo farnosti: Anton Székely, Július Zgabúr.

Číslo záznamu : 51618
Meno kňaza : Michal(Humenné,1332)
Pcmeno kňaza : michal1332humenne
Meno farnosti : Humenné
Pcmeno farnosti : humenne
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 257
Poradie : 64930
Citát : Item Michael sacerdos de Sancto Petro de Humenna iuratus solvit X. grossos.
Preklad : Michal, kňaz z (kostola) sv. Petra z Humenného prísažne zaplatil 10 grošov.

Číslo záznamu : 54423
Meno kňaza : Michal(Humenné,1332)
Pcmeno kňaza : michal1332humenne
Meno farnosti : Humenné
Pcmeno farnosti : humenne
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 328
Poradie : 92980
Citát : Item Michael de Humanus solvit IX. grossos.
Preklad : (Kňaz) Michal z Humenného zaplatil 9 grošov.

Číslo záznamu : 54611
Meno kňaza : Johannes(Humenné,1332)
Pcmeno kňaza : Johannes1332humenne
Meno farnosti : Humenné
Pcmeno farnosti : humenne
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 333
Poradie : 94860
Citát : Item Johannes de Humuna solvit III. grossos.
Preklad : (Kňaz) Ján z Humenného zaplatil 3 groše.

Číslo záznamu : 55122
Meno farnosti : Humenné
Pcmeno farnosti : humenne
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 346
Poradie : 99970
Citát : Item de Humunna solvit V. grossos.
Preklad : (Kňaz) z Humenného zaplatil 5 grošov.

Číslo záznamu : 55792
Meno farnosti : Humenné
Pcmeno farnosti : humenne
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 362
Poradie : 106670
Citát : Item de Humerna solvit IIII.
Preklad : (Kňaz) z Humenného zaplatil 4 (groše).

Číslo záznamu : 62298
Meno farnosti : Humenné
Pcmeno farnosti : humenne
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVII. Zemplínska stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 190
Citát : 17. HUMENNÉ, (o. Humenné).
a) 257: Michael sacerdos de Sancto Petro de Humenna, d.: 10 gr.-
b) 328: Michael de Humanus, 9 gr.-
c) 333: Johannes de Humuna, 3 gr.- cc)346: de Humunna, 5 gr.
d) 362: de Humerna, 4.-

0-191/54: Homonna. Schem. 128: Humenné. Pôvodný farský kostol r. 1787 vyhorel a farským sa stal kláštorný kostol františkánov, ktorí už r. 1488 mali tam kláštor, zasvätený blahosl. Panne Márii.(1) R. 1456 pôsobil tam farár Stefan(2) a r.1494 Ján.(3) R. 1479 Humenné sa nazýva mestečkom (oppidum) a bolo aj mýtnym miestom.(4) Spomína sa aj jeho hrad, ktorý dobyli Jiskrove vojská r. 1449.(5)

1) Csánki, I/337.
2) Zemplénvm. 365.
3) Iványi, Bardejov č. 3152.
4) Csánki, I/337.
5) Csánki, I/334.

Imbreg,-p. č. 6 tohto zoznamu: Brehov.
Jastrabie, p. č. 67: Zemplínske Jastrabie.