logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 33599
Meno farnosti : Hubošovce
Pcmeno farnosti : hubosovce
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 228
Poradie : 23130
Citát : HUBOŠOVCE 082 66, p. Uzovce, tel. 95 30, o. Prešov, (1.827), k. sv. Juraja (1333), k. P. M. Mena (st.), kap. Najsv. Trojice (st.), kap. sv. Floriána. — Fil.: 1. Uzovce (446), k. Pov. sv. Kríža (st.), 2 Ratvaj (150), k. P. M. Narod, (st.), 3. Šariš. Sokolovce (489), k. sv. Mikuláša (st.), 4. Bodovce (328), k. Všechsvätých (st.). — K 34, p 12, s 18.
Duchovný správca: Ján Sedlák.

Číslo záznamu : 50341
Meno kňaza : Andrej(Hubošovce,1332)
Pcmeno kňaza : andrej1332svatydur
Meno farnosti : Hubošovce
Pcmeno farnosti : hubosovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 210
Poradie : 52160
Citát : Item Andreas de Sancto Georgio iuratus dixit, beneficium non ultra VI. mar-
cas cum dimidia credere valere, solvit XXX. grossos, marcam compu-
tando, ut supra.
Preklad : Andrej, kňaz zo Svätého Ďura v Hubošovciach, prísažne vypovedal, že jeho benefícium nie je viac ako 6 mariek a pol, zaplatil 30 grošov, počítajúc marku ako predtým.

Číslo záznamu : 53996
Meno kňaza : Andrej(Hubošovce,1332)
Pcmeno kňaza : andrej1332svatydur
Meno farnosti : Hubošovce
Pcmeno farnosti : hubosovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 317
Poradie : 88710
Citát : Item Andreas de Sancto Georgio iuratus solvit XXIIII. grossos.
Preklad : Andrej, (kňaz) zo Svätého Ďura (teraz filiál. far. Hubošovce) prísažne zaplatil 24 grošov.

Číslo záznamu : 55469
Meno farnosti : Hubošovce
Pcmeno farnosti : hubosovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 354
Poradie : 103440
Citát : Item de Sancto Georgio solvit XI. grossos.
Preklad : (Kňaz) z (kostola) sv. Juraja z Hubošoviec zaplatil 11 grošov.

Číslo záznamu : 56120
Meno farnosti : Hubošovce
Pcmeno farnosti : hubosovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 370
Poradie : 109950
Citát : Item de Sancto Georgio solvit XII.
Preklad : (Kňaz) zo Svätého Ďura v Hubošovciach zaplatil 12 (grošov).

Číslo záznamu : 62460
Meno farnosti : Hubošovce
Pcmeno farnosti : hubosovce
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 1890
Citát : 62. SVÄTÝ ĎUR, I. (teraz Jur, ako súčasť obce Hubošovce, o. Prešov).
a) 210: Andreas de Sancto Georgio(1)...hb.: 6.5 m. ročne, (počítajúc na jednu marku 48 grošov),d.: 30 gr.-
b) 317: Andreas de Sancto Georgio, 24 gr.-
c) 354: de Sancto Georgio, 11 gr.
d) 370: de Sancto Georgio, 12.-

0-207/76: Szentgyörgy. Schem. 93-94: Svätý Juraj (v indexi na str. 273: Gombosszentgyörgy). Patrocínium kostola sa zachovalo doteraz. Vyššie menovaný kňaz Ondrej sa často vyskytuje v tom čase v domácich listinách, a to ako člen starého šarišského rodu "Thekule".(2) Tak r. 1333,(3) 1334,(4) 1337,(5) 1338,(6) 1339,(7) 1341,(8) 1345.(9) R. 1373 sa spomína "Benedictus de Zentgurgh ecclesie sacerdos".(10) Faru dediny "Zent gergh" nájdeme v dikálnom zozname z r. 1543.(11) R.1427 mal "Zenthguergh" iba 12 port.(12) R. 1478 nájdeme dedinu pod nazvom "Pwztha Zent Gyewrgy".(13) Slovo "Pwztha" nám naznačuje, že kostol vznikol medzi niekoľkými blízkymi dedinami, ale osada Svätý Ďur okolo kostola sa nevyvíjala vo väčšiu dedinu. R. 1938 mala podľa schematizmu iba 68 duší, a preto bola v našich časoch spojená s Hubošovcami.

1) V Rajmundovom osobnom zozname je posledná veta v texte nečítateľná, iba slovo "debebat" dá sa v nej vyčítať. Preto publikácia MVat. I/1 ani ju neuvádza. (Arch. secr. Vatic. Collect. 184, pag. 56,col. II.).
2) Tento rozvetvený rod bol majiteľom Sv. Ďura a početných dedín v Šariši. (Tóth S. Sárosvm. I. 219 a násl.). 'iuJul
3) F-VIII/7-247.
4) F-VIII/7-263.
5) F-VIII/4-256.
6) F-VIII/4-367. V texte chýba slovo "Georgio". Text má správne znieť: "Dominus Andreas de Sancto Georgio".
7) F-VIII/4-412, a Wagner, DCS, 567, (nobilis vir Dominus Andreas Rector Rcclesiae de Sancto Georgio...de genere Theade (Thecle). Podľa Wagnera: "de Thekule").
8) F-VIII/4-526.
9) F-IX/7-52. Transumpt listiny z r. 1434.
10) F-IX/4-522.
11) ETE-IV/186.
12) LC. Saros. col. 10.
13) Csánki, I/311.

Svätý Jur, II.- pozri č. 86 tohto zoznamu.
Svätý Jur, III.-pozri č. 90.
Svätý Klement, -pozri č. 39 tohto zoznamu: Ľubotice.

Číslo záznamu : 62536
Meno farnosti : Hubošovce
Pcmeno farnosti : hubosovce
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 2660
Citát : 54. ŠARIŠSKÉ SOKOLOVCE, (o. Prešov).
Schem. 93: Tolčemeš, (Tótselymes, zf), fara: Hubošovce-Svätý Ďur. R. 1493 sa uvádza medzi inými kňazmi aj "N.N. de Tothcelmes".(1) Kostol sv. Mkuláša je veľmi starý, ale kedy ho postavili nie je známe.(2) Poss. Thowtsolumus, (1314);(3) poss. Tóthsolymus, (1349).(4) Majetok "Tótselymes" (1352);(5) poss. Tóthselymes, 1353);(6) villa Tothsolmus, (14O6);(7) Thotselmes s 15 portami, (1427).(8)

1) Wagner, DCS. 491.
2) Schem. jubil. 1904, I/328.
3) F-VIII/1-536.
4) Wagner, DCS. 340.
5) Iványi, Bard. I. č. 12.
6) F-IX/6-63.
7) ZSO-II/1, č. 5080.
8) LC. Saros, col. 11.

Číslo záznamu : 62538
Meno farnosti : Hubošovce
Pcmeno farnosti : hubosovce
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 2680
Citát : 56. UZOVCE,+ (o. Prešov).
Schem. 94: Uzovce, (zf), fara: Hubošovce-Svätý Ďur. O existencii tejto fary sme našli záznam v regestách pápežských listín z r. 1429. "Jacobus Petri de Varano, parochus ecclesie Sancti Sigismundi de Wzfalmi, Agriensis diocesis".(1) Villa Wzfalua, (1383).(2) Dedina "Uzfalva" s 11 portami.(3)

1) Lukcsics, I. č. 1085. Pod čís. 1096 sa opakuje tento text, ale namiesto "Uzfalmi" je uvedené "Busfalmi". Preto nemáme istotu, či tu ide skutočne o Uzovce, hoci "Busfalva" sme nenašli ani na maďarskom území jágerského arcibiskupstva, ale môže to byť aj nejaká dávno zaniknutá dedina.
2) Wagner, DCS, 32O.
3) LC. Saros. col. 10.