logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 9692
Meno farnosti : Horný Tisovník
Pcmeno farnosti : hornytisovnik
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 347
Poradie : 110370
Citát : Felső-Tiszovnik.

Olim in ADioecesí in ADtu Neogradensi, VADtu Losonczensi. Nunc in Dioecesi Rosnaviensi, ADtu Neogradiensi, VADtu Gácsensi. Parochia erecta 1755. Ecclesia ad SS. AA. Philippum et Jacobum eodem anno aedificata. Item Matricae ab eodem anno.

1755. Jan. 20. 1756. - - Laczay Josephus.
1756. Aug. 9. 1758. - - Petykó Daniel.
1758. Jul. 3. + 1768. Mart. 4. Harczay Josephus.
1768. Apr. 22. 1772. - - Fontáni Michael,
1772. - - - - - Kabarecz Mathias.
Poznámka DKI : *)Teraz filiálka farnosti Stará Huta

Číslo záznamu : 38800
Meno farnosti : Horný Tisovník
Pcmeno farnosti : hornytisovnik
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 338
Poradie : 45290
Citát : HORNÝ TISOVNÍK 962 75, tel.-, o. Zvolen, (1.204), k. sv. Filipa a Jakuba, ap. (1752). - Fil.: 1. Stará Huta (1.011), k. P. M. Mena (1814), 2. Ábelová (20), 3. Červeňany (10), 4. Dolný Tisovník (10), 5. Madačka (15), 6. Nedelište (10), 7. Šuľa (10), 8. Veľký Lom (60). — K 19, p 15, s 56.
Duchovný správca: Andrej P uš ká š.