logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31870
Meno farnosti : Horné Kočkovce - Púchov II.
Pcmeno farnosti : hornekockovce
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 283
Poradie : 40730
Citát : PÚCHOV II.— HORNÉ KOČKOVCE 020 01, tel. 23 00, o. Pov. Bystrica, (5.000), k. Všechsvätých (1714), kap. P. M. Naneb. (1880). — Fil.: 1. Púchov-Nosice (1.000), 2. Dolné Kočkovce (2.000). — K 83, p 40, s 25.
Duchovný správca: Dr. Andrej Vršanský.

Číslo záznamu : 41483
Meno farnosti : Horné Kočkovce - Púchov II.
Pcmeno farnosti : hornekockovce
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 55
Poradie : 750
Citát : 2. Horné Kočkovce. Ecclesia ad omnes Sanctos. Parochia
erecta est saec. XVI. Matricas habet ab anno 1714. In
ambitu parochiae: Capella publica ad assumptam B. M.
Virg. — Liberae Episc. collationis. Parochus: Idem, qui
V. A. Diaconus Distr.

Num. anim. Cath. A. C. Jud. Div.
In Matre: 1318 13 1 14 -
Fil.: Dol. Kočkovce 857 7 - 6 2½
Nosice 711 1 - - 4
____________________________________________________________
Universim: 2886 21 1 20

SS. Ros. 300, SS. Cor. J. 142, Apost. Cyr. et Meth. 50,
S. Adalb. 72, Char. 32.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, statio telegr., viae fer.: Púchov n/V.

Číslo záznamu : 42056
Meno farnosti : Horné Kočkovce - Púchov II.
Pcmeno farnosti : hornekockovce
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 62
Poradie : 520
Citát : KOCSKÓCZ. Parochia antiqua, Anno 1507. jam exstitit. |
Ecclesia ad Omnes Sanctos. | Dist. a Matr.
Patronus. Spect. D. Josephus Motesiczky. | Hor.
Parochus. D. Josephus Valachy. |
In Matre: Cath. AC. Jud. |
435 - 5 |
Filialibus: |
Alsó-Kocskócz 294 - 5 | 1/2
Noszicz 382 - 6 | 1
Lingua: Slav. Summa: 1111 - 16

Číslo záznamu : 42198
Meno farnosti : Horné Kočkovce - Púchov II.
Pcmeno farnosti : hornekockovce
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 144
Poradie : 1960
Citát : Kocskócz. Joannes Apáti. Joannes Kostyek. Martinus Somody. Martinus Sztankovics. Georgius Mitusinka. Alexander Lúley. Samuel Hrjankay. Joannes Rédeky. Josephus Kruszpier. Josephus Valachy.

Číslo záznamu : 43067
Meno farnosti : Horné Kočkovce - Púchov II.
Pcmeno farnosti : hornekockovce
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 56
Poradie : 590
Citát : 2. Horné Kočkovce. Ecclesia ad omnes Sanctos. Parochia
erecta est saec. XV. Matricas habet ab anno 1683. In
ambitu parochiae: Capella publica ad assumptam B. M.
Virg. — Liberae Episc. collationis. Parochus: Idem, qui
V. A. Diaconus Distr.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In Matre: 1062 3 — 4 5 --
Fil.: Dol. Kočkovce 720 — — — -- 2½
Fil.: Nosice 672 — — — 4 4
___________________________________________________________
Universim: 2454 3 — 4 9

SS. Ros. 315, SS. Cor. J. 152, Apost. Cyr. Meth. 56,
S. Adalb. 42
Usus linguae: Slavicae.
Posta, statio telegr. Púchov n/V.

Číslo záznamu : 43475
Meno farnosti : Horné Kočkovce - Púchov II.
Pcmeno farnosti : hornekockovce
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 57
Poradie : 610
Citát : 4. Felsőkocskócz. Ecclesia ad Omnes Sanctos. Parochia Dist.a
erecta est sec. XV. Matricas habet ab anno 1683. In matre
ambitu parochiae: Capella publica ad assumptam B. M. Km.
Virg. Patr. Reg. Hung. Patronus: Haeredes Adolphi
Schenk de Lédec. Administrator: D. Martinus Némedy.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In matre: 688 8 1 12 — --
Fil.: Alsókocskócz 495 — — 2 — 2½
Vágormos 547 — — 8 — 4
___________________________________________________________
Universim 1730 8 1 22 —
Usus Linguae: Slav.
Posta, statio telegr.: Puhó.

Číslo záznamu : 50147
Meno kňaza : Pavol(1332,Horné Kočkovce)
Pcmeno kňaza : pavol1332hornekockovce
Meno farnosti : Horné Kočkovce - Púchov II.
Pcmeno farnosti : hornekockovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 200
Poradie : 50220
Citát : Item Paulus de Hetlak (Hochak) iuratus solvit VI. grossos.
Preklad : Pavol z Horných Kočkoviec prísažne zaplatil 6 grošov.

Číslo záznamu : 62778
Meno farnosti : Horné Kočkovce - Púchov II.
Pcmeno farnosti : hornekockovce
Číslo knihy : 1066145
Názov knihy : Schematizmus Žilinskej diecézy 2018. Vydal Biskupský úrad v Žiline 2018
Skratka knihy : Schem2018
Strany : 139
Poradie : 670
Citát : Kedy presne vznikla farnosť nie je známe, ale v roku 1507 už jestvovala. V rokoch 1692-1699 bola opäť pripojená k farnosti v Púchove, potom načas samostatná a opätovne pripojená k Púchovu. Definitívne sa odčlenila v roku 1732. Pôsobili v nej farári, administrátori: Jozef Revický OFM, Andrej Michalovič, Juraj Jankovič, Ján Apaty, Ján Koštek, Martin Šomodi, Martin Stankovič, Juraj Mitušinka, Alexander Lulej, Samuel Hriankaj, Ján Rédeky, Jozef Krušpier, Jozef Valachy, Jozef Emmanuel, Augustín Balog, Koloman Vermeši, Martin Némedy, Štefan Ivanka, Andrej Vršanský, Juraj Drobný, František Kováčik, Martin Poživenec. Matriky boli vedené od roku 1683, zachované od roku 1714.
Poznámka DKI : Zoznam kňazov v Schematizme vypracoval Drahomír Velička.

Číslo záznamu : 66754
Meno farnosti : Horné Kočkovce - Púchov II.
Pcmeno farnosti : hornekockovce
Názov knihy : Velička, Drahomír: Zoznam kňazov farností Žilinskej a Nitrianskej diecézy, el. text. Žilina 2021.
Skratka knihy : DH
Poradie : 300
Citát : HORNÉ KOČKOVCE
Farnosť jestvovala už v roku 1507, ale bez uvedenia konkrétneho kňaza. Ide o súpis biskupských desiatkov. Vizitácia z roku 1674 v pôvodine kňaza neuviedla, ale v neskoršej poznámke, učinenej po roku 1682 je dopísané že kňazom bol františkán Jozef Revický. Je ťažko odhadnúť, či bol vo farnosti už v roku 1674, alebo sa to týkalo času, keď bola urobená poznámka, t.j. 80. rokov 17. storočia. Každopádne vôbec nevedno roky pôsobenia.
V roku 1688 sa už Kočkovce spomínajú ako fília Púchova.
V roku 1691 spomína k. vizitácia kňaza Andreja Michaloviča, ale už 11. decembra 1692 boli Kočkovce opäť fíliou Púchova, ktorou ostali min. do roku 1697.
V roku 1700 k. vizitácia uvádza v Kočkovciach kňaza Juraja Jankoviča, bol farárom dva a pol roka. Je možné, že po vysviacke hneď pôsobil v Kočkovciach, tak by tam fara bola obnovená asi v roku 1698. Dokedy tam pôsobil, nevieme uviesť.
Nie je jasné, dokedy boli samostatnou farnosťou a odkedy boli opäť fíliou Púchova.