logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 9334
Meno farnosti : Hodejov
Pcmeno farnosti : hodejov
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 432
Poradie : 132720
Citát : Várgede.

Olim in ADioecesi, in ADtu Gömöriensi, VADnali districtu inferiori. Nunc in Dioecesi Rosnaviensi, ADtu Cathedrali, VADtu Várgedensi. Parochia 1702. stabilita. Ecclesia ad Stam Catharinam V. et M. 1827. erecta. Matricae ab 1742.

1702. Sept. 26. 1705. Sept. 9. Csetneky Sigismundus.
1705. Sept. 20. 1710. Dec. 13. Kôvesdy Stephanus.
1717. Apr. 20. 1742. - - Adamovics Adamus in Kerekgede.
1742. Apr. 20. 1750. Apr. 9. Saal Stephanus.
1750. Apr. 9. + 1769. Jun. 1. Pelsóczy Michael.
1769. Jul. 11. 1774. - - Porpáczy Adamus.
1774. - - - - - Tôrôk Josephus.

Číslo záznamu : 38821
Meno farnosti : Hodejov
Pcmeno farnosti : hodejov
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 342
Poradie : 45500
Citát : HODEJOV 980 31, tel. 931 18, o. Rim. Sobota, (4.650), 1c. sv. Kataríny, m. (1826), kap. sv. Anny 1895. — Fil.: 1. Blhovce, Čakanpusta (994), k. sv. Márie Magd. (1773), 2. Hodejovec, Gortva, Kyselka (788), k. sv. Martina (1836), 3. Gemerček (209), k. sv. AÍžbety (1888), 4. Konrádovce, Verecke (800), k. P. M. (1939). — K 68, p 41, s 15.
Duchovný správca: Ján B e d n á r.

Číslo záznamu : 50014
Meno kňaza : Dominik(1332,Hodejov)
Pcmeno kňaza : dominik1332hodejov
Meno farnosti : Hodejov
Pcmeno farnosti : hodejov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 191
Poradie : 48890
Citát : Item Dominicus sacerdos ecclesie Sancte Katherine de Segmad (Socgnade) iuratus dixit non credere valere beneficium ultra marcam, solvit VI. grossos.
Preklad : Dominik, kňaz kostola sv. Kataríny v Hodejove prísažne vypovedal, že benefícium nevynáša viac než marku, zaplatil 6 grošov.

Číslo záznamu : 62116
Meno farnosti : Hodejov
Pcmeno farnosti : hodejov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 216
Poradie : 53334
Citát : de Genech (Gedey),
Preklad : z Hodejovca(fil. far. Hodejov)