logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 38840
Meno farnosti : Heľpa
Pcmeno farnosti : helpa
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 346
Poradie : 45690
Citát : HEĽPA 976 68, tel. —, o. B. Bystrica, (3.500), k. P. M. Naneb. (1806). ' — K 79, p 36, s 29.
Duchovný správca: Michal Č an e c k ý.