logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 33595
Meno farnosti : Drienov
Pcmeno farnosti : drienov
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 228
Poradie : 23090
Citát : DRIENOV 082 04, tel. 933 30, o. Prešov, (3.177), k. sv. Šimona a Júdu ap. (14. st.), kap. P. M. (1906). — Fil.: 1. Lemešany (1.000) k. sv. Martina (17. st.), 2. L. časť Chabžany (336), kap. sv. Štefana (1839) — K 56, p 24, s 23.
Duchovný správca: František Dolák.

Číslo záznamu : 50258
Meno kňaza : Mikuláš(Drienov,1332)
Pcmeno kňaza : nicolaus1332drienov
Meno farnosti : Drienov
Pcmeno farnosti : drienov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 206
Poradie : 51330
Citát : Item Nicolaus sacerdos et vicearchidyaconus de Sums (Sumus) iuratus
extimavit suum beneficium ad V. marcas, computando marcam ad XLVIIII. grossos, solvit mediam marcam, ita computando.
Preklad : Mikuláš, kňaz a vicearchidiakon z Drienova, prísažne odhadol svoje benefícium na 5 mariek, počítajúc marku za 49 grošov, (ako desiatok) zaplatil pol marky, tak počítajúc (marku).

Číslo záznamu : 50309
Meno kňaza : Henrich(1332,Drienov)
Pcmeno kňaza : henrich1332drienov
Meno farnosti : Drienov
Pcmeno farnosti : drienov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 209
Poradie : 51840
Citát : Item Henricus sacerdos de villa Rudigueri iuratus extimavit decimam bene-
ficii per annum ad XII. grossos et non ultra, quos solvit.
Preklad : Henrich, kňaz z Drienova (Sidopataka), prísažne odhadol desiatok z benefícia ročne na 12 grošov a nie viac, ktoré zaplatil.

Číslo záznamu : 54110
Meno kňaza : Mikuláš(Drienov,1332)
Pcmeno kňaza : nicolaus1332drienov
Meno farnosti : Drienov
Pcmeno farnosti : drienov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 319
Poradie : 89850
Citát : Item Nicolaus vicearchidiaconus de Anuos solvit XXIIII. grossos.
Preklad : (Kňaz) Mikuláš, vicearchidiakon z Drienova zaplatil 24 grošov.

Číslo záznamu : 55444
Meno farnosti : Drienov
Pcmeno farnosti : drienov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 354
Poradie : 103190
Citát : Item de Sumus solvit X.
Preklad : (Kňaz) z Drienova zaplatil 10 (grošov).

Číslo záznamu : 56096
Meno farnosti : Drienov
Pcmeno farnosti : drienov
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 369
Poradie : 109710
Citát : Item de Sumis.
Preklad : Tiež (kňaz) z Drienova.

Číslo záznamu : 62405
Meno farnosti : Drienov
Pcmeno farnosti : drienov
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 1260
Citát : 9. DRIENOV, (o. Prešov).
a) 206: Nicolaus sacerdos et vicearchidyaconus de Sums (Sumus)(1)..hb.: 5 m., počítajúc na jednu marku 48 grošov.d.: 0.5 m. t.j. 24 gr.-
b) 319: Nicolaus vicearchidyaconus de Anuos.(2) 24 gr.-
c) 354: de Sumus, 10.-
d) 369: de Sumis.-

0-209/100: Somos. Schem. 1OO: Drienov.
R. 1304 je v metačnej listine zmienka o kostole "Sancti Martini Confessoris." Patronát nad týmto kostolom mali majitelia Drienova spoločne vykonávať.(3) O stredovekých farároch máme záznamy: Joannes de Somos rector ecclesie (1350);(4) Dominus Andreas plebanus de Somos, (1378);(5) Benedikt, drienovský farár, (1492).(6) R. 1358 bol drienovským archidiakónom farár z Ploského.(7) R. 13O4 sa spomína "Castrum Sumus".(8) "Somus" s 56 portami, (1427).(9) Podľa listiny z r. 1355 bol "Sumus" mýtne miesto, (Péchy lt. 12, č. 47).

1) Aj z tohto textu je jasné, že drienovský AD-nát neexistoval, iba VAD-nát.
2) Je to pisárova chyba. Malo by byť "de Sumus".
3) F-VIII/1-167.
4) AO-V/396.
5) F-IX/5-302.
6) Iványi, Prešov, č. 682.
7) AO-VII/132.
8) F-VIII/1-166. O drienovskom hrade p. aj: Varsik, I/450-454.
9) LC. Saros, col. 2-4.