logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 8851
Meno farnosti : Dolný Lopašov
Pcmeno farnosti : dolnylopasov
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 154
Poradie : 50520
Citát : Lopassó.

In ADtu Sasvárensi, VADtu Jókőensi. Antiqua Parochia. Matricae ab 1714. Ecclesia ad Stum Martinum Eppum. Lingua slavica. Patronus: Comes Pálffy ab Erdőd.

1613. occ. - - - - Organista Paulus.
1625. occ. - - - - Gueth Jacobus.
1634. et - 1647. occ. - Tapolcsanyi Thomas.
1663. Apr. 1. 1667. Maji - Fugatius Georgius.
1667. Maji 7. 1679. - - Horváth Andreas.
1679. Oct. 12. 1682. - - Pudmericzky Paulus.
1682. Mart. 13. 1684. - - Barsony Georgius.
1684. Aug. 31. 1690. - - Jancsó Jacobus.
1690. Apr. 7.1 1705. - - Skerlecz Franciscus.
1705. Apr. 9. 1715. - - Gyurkovics Martinus.
1715. Apr. 15. 1720. - - Jurkovics Michael, Ignatius.
1720. Jul. 6. + 1737. Apr. 19. Valentovics Michael, Josephus.
1737. Apr. 28. 1743. Sept. 1. Gogolák Joannes.
1743. Sept. 6. + 1749. Nov. 2. Kmoskó Emericus, Judas Thaddaeus.
1749. Nov. 13. 1751. Apr. 29. Psurnovszky Martinus.
1752. Jun. 8. 1760. - - Tamássy Samuel.
1758. Jan. 2. 1765. Apr. 20. Urbanovszky Josephus.
1765. Apr. 25. + 1776. Febr. 4. Gajda Franciscus.
1776. Febr. 10. 1801. Maji - Mihalovics Stephanus.
1801. - - + 1806. Oct. 24. Mierka Martinus.
1806. - - 1836. Matt. 25. Budiacs Georgius.
1836. Maji - 1853. Mart. 29. Jedlicska Georgius.
1853. Maji 3. - - - Spada Joannes.

Číslo záznamu : 9548
Meno farnosti : Dolný Lopašov
Pcmeno farnosti : dolnylopasov
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894supp
Strany : 1054
Poradie : 233380
Citát : Lopassó.
1601. occ. Mossóczy Paulus. Ab 1676—1679. Jancsovics Joannes. Usque 1891. Spáda Joannes. A m. Jun. e. a. Sándorfi Ferdinandus.

Číslo záznamu : 28870
Meno farnosti : Dolný Lopašov
Pcmeno farnosti : dolnylopasov
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 86
Poradie : 3640
Citát : DOLNÝ LOPAŠOV 922 04, tel. —, o. Trnava (1.850), k. sv. Martina b. (1667), kap. Najsv. Troj. cint. — Fil.: Nižná pri Piešť. (620), k. sv. Štefana, kr. (1682). — K 30, p 32, s 12.
Duchovný správca: Alojz Mráz, SDB.
Kňaz bývajúci vo farnosti: Ján Vizváry, SDB.