logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 8688
Meno farnosti : Čebovce
Pcmeno farnosti : cebovce
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 55
Poradie : 16920
Citát : Csáb.

In ADtu Neogradiensi, VADtu Kékkőensi. Parochia erecta 1754 Apr. 11. antea filia ad Házasnénye. Matricae ab eodem anno. Ecclesia ad SS. Nomen Mariae. Lingua hungarica. Patronus: Senior comitum Zichy et possessor bonorum familiae L. B. Antonii Balassa de Balassagyarmat.

1754. Apr. 11. + 1760. Sept. 22. Kiss Stephanus, intravit 6. Maji e. a.
1760. Dec. 10. 1772. Aug. - Zsigmond Paulus.
1772. Oct. 7. 1774. Nov. - Ujváry Gabriel.
1774. Dec. 5. + 1799. Nov. 3. Szeder Joannes.
1799. Nov. 27. + 1827. Oct. 26. Brogyányi Stephanus.
1827. Nov. 7. + 1861. Aug. 14. Könöczy Georgius.
1861. Oct. 24. - - - Gonda Joannes Paulus.

Číslo záznamu : 9423
Meno farnosti : Čebovce
Pcmeno farnosti : cebovce
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894supp
Strany : 1051
Poradie : 232460
Citát : Csáb.
1535. occ. Valentinus. Usque 1892. Gonda Joannes Paulus. Hinc Laczkó Ludovicus.

Číslo záznamu : 28932
Meno farnosti : Čebovce
Pcmeno farnosti : cebovce
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 98
Poradie : 4260
Citát : ČEBOVCE 991 25, tel. 17, o. V. Krtíš (1.100), k. P. M. Mena (1768). -Fil.: 1. Kosihovce (700), k. P. M. Národ. (1535), 2. Opava (50); os.: Bukovina. — K 24, p 25, s 18.
Duchovný správca: Peter Dobos.

Číslo záznamu : 49959
Meno kňaza : Peter(1332,Čebovce)
Pcmeno kňaza : peter1332cebovce
Meno farnosti : Čebovce
Pcmeno farnosti : cebovce
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 188
Poradie : 48340
Citát : Item Petrus sacerdos Beate Virginis de Schib iuratus dixit non credere valere suum beneficium ultra mediam marcam, solvit III. grossos.
Preklad : Peter, kňaz (kostola) Presvätej Panny v Čebovciach, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako pol marky, zaplatil 3 groše.